Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lag registreringsbildene slik du vil ha dem

Inntasting av data går enkelt og raskt når registreringsbildene samsvarer med noteringene. Nå kan du enkelt justere registreringsbildene slik kun ønskede feltene blir vist og i den rekkefølgen du ønsker.


Lag registreringsbildene slik du vil ha dem

Inntasting av data går enkelt og raskt når registreringsbildene samsvarer med noteringene. Nå kan du enkelt justere registreringsbildene slik kun ønskede feltene blir vist og i den rekkefølgen du ønsker.

Effektiv registrering

For å få til en praktisk, rask og effektiv innregistrering av data er det viktig at skjermbildene i Ingris er tilpasset hva hver enkelt skal registrere og rekkefølgen på opplysningene som er notert. Inntrykket er at mange ofte har ett eller flere registreringsfelt i registreringsbildene sine som de aldri bruker.

I ny Ingris har vi fått en kraftig forbedring av muligheten til å endre på registreringsbildene. Nå kan du selv på en enkel måte bestemme hvilke registreringsfelt du ønsker i bildet og rekkefølgen på disse feltene. Dette gjør at du slipper å ha mange felt du aldri bruker og som du må hoppe over i forbindelse med registrering. Registreringsbildene bør også optimaliseres slik at rekkefølgen på felt i registreringsbildene i Ingris er den samme som den du har i notatene for tilsvarende opplysninger. En ny funksjon i Ingris er nå at du kan «fryse» eller låse fra en til fem registreringsfelt i begynnelsen av hver registreringslinje. Fordelene med dette er disse låste feltene vil stå fast – for eksempel «Individnummer», mens de resterende registreringsfeltene vil rulle og kunne forsvinne ut av skjermen når du scroller/beveger deg langt til høyre i brede skjermbilder. Ved å kombinere riktig rekkefølge på registreringsfeltene og låsing av kolonner vil du kunne optimalisere bildet slik at markøren «hopper» til ønsket plass på neste linje når du trykker «enter» i forbindelse med registrering. Spesielt i bilder med mange felt slik som «Merka smågris» vil du ha stor nytte av å kunne låse enkelte felt. De endringene du gjør lagres og huskes til neste gang du logger deg inn.

Enkel justering

Justering av skjermoppsettet gjøres nå i hvert enkelt registreringsbilde. I mellom felter for søk på data og selve tabellen for inntasting av registreringer finner du knappen «Kolonneoppsett». Når kolonneoppsett aktiveres åpnes et nytt bilde hvor selve justeringen av kolonner og felt i registreringsbildene gjøres. Bildet er delt inn i «tilgjengelige kolonner» og «valgte kolonner». De feltene som er i lista over «valgte» kolonner er de som du har i registreringsbildet nå og de feltene som er under «tilgjengelige» er de som du har mulighet til å velge inn om du synes noe mangler.

 

Legg til felt

Om det er et felt du savner i registreringsbildet og som finnes i lista over tilgjengelige felt bruker du musa og klikker på det aktuelle feltnavnet. Navnet på feltet vil nå «hoppe» over til lista med valgte felt. Etter justeringen må du klikke på knappen «Lagre».

 

Ta bort felt

Er det felt som du ikke bruker og som du ønsker å fjerne fra registreringsbildet klikker du med musepekeren på det aktuelle feltnavnet i lista over valgte felt blir markert. Deretter klikket du på knappen «Fjern» rett i underkant av lista. Til slutt må du klikke på «Lagre».

Justere rekkefølgen

Når alle felt som du ønsker å ha i registreringsbildet ligger i lista med «Valgte felter» kan du justere rekkefølgen på disse feltene innbyrdes. Det feltet som står øverst vil komme lengst til venstre og i begynnelsen av registreringslinja. Rekkefølgen på feltene endres ved at det aktuelle feltnavnet markeres med musepekeren og deretter klikker du på knappene «opp» og «ned» til feltet får den ønskede plasseringen. Deretter må du lagre.

Fryse kolonner

Etter at registreringsfeltene har den ønskede rekkefølgen kan du angi hvor mange av feltene du ønsker å fryse/låse for horisontal scrolling. Velg ønsket antall fra menyen i feltet «Antall låste kolonner» som er plassert til høyre for lista over valgte felter. For å ta vare på justeringen må du klikke på «Lagre». I skjermbildene vises det en litt tykkere svart strek etter den siste låste kolonnen. Etter at du er ferdig med all justering av felter og kolonner lukker du redigeringsbildet ved å klikke på overskriften «Kolonneoppsett» igjen.