Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

La programmet foreslå nummerserie


La programmet foreslå nummerserie

 

I siste versjon av Ingris web kan du som rekrutterer selv, eller du som driver avlsbesetning, selv la programmet foreslå nummerserie på smågrisen når du registrerer grising.

Dette blir da regnet ut etter antall levendefødte. For å få til dette må du aktivere funksjonen under brukervalg (i toppmenyen).

Inne på menyen brukervalg merker du av for «foreslå nummerserie på merka smågris». Sett også opp første nummer som du vil starte opp i fra. Husk på å klikke på lagreknappen.

Når du nå registrer ei grising, vil programmet automatisk fylle inn nummer ved lagring i nummer fra og til-feltene. Dette gjelder både i registreringsbildet for grising, og på purkekortet. Numrene kan hvis ønskelig overstyres (overskrives) i etterkant. Husk å lagre!