Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– La kommunene overta veterinærtjenestene

Kommuner i næringssvake strøk bør overta ansvaret for veterinærdekningen. Det foreslår et bredt sammensatt offentlig nedsatt utvalg. Og statsråd Lars Sponheim er enig.


– La kommunene overta veterinærtjenestene

Kommuner i næringssvake strøk bør overta ansvaret for veterinærdekningen. Det foreslår et bredt sammensatt offentlig nedsatt utvalg. Og statsråd Lars Sponheim er enig.

 

Utgangspunktet for forslaget er dette; det er vanskelig å få tak i veterinær hjelp på dagtid i mange områder. Derfor nedsatte landbruksdepartementet i mars i vår et utvalg til å se på denne problemstillingen. Både Kommunenes Sentralforbund, Mattilsynet, Den norske veterinærforening og landbruksdepartementet har vært representert i utvalget, som altså enstemmig foreslår en slik reform.

 

KOMMUNENE OVERTAR

Kort sagt mener utvalget at tilgangen på kliniske veterinærtjenester i næringssvake områder best kan løses ved at kommunene overtar ansvaret, slik at denne ordningen dermed omfatter hele landet. For å få til dette må kommuner i områder hvor det markedsmessig er for svakt grunnlag for veterinær virksomhet, gi økonomiske bidrag som gjør klinisk veterinærdekning mulig. Dette er tenkt inngått i de ordinære overføringene til kommunene, men i en overgangsperiode er det nødvendig med øremerkete bevilgninger.

 

POSITIV

Landbruksminister Lars Sponheim (V) er positiv til forslaget om å la kommunene overta hovedansvaret. I kommuner hvor det ikke er økonomisk grunnlag for å lønne veterinær, kan det være en løsning å la veterinæren gjøre også andre oppgaver som ligger nært inntil, for eksempel miljørettede tiltak og undervisning. Kommunene må kunne skreddersy sine behov i så måte, mener han.

 

DNV OGSÅ POSITIV

Også president Hans Petter Bugge i Den norske veterinærforening er positiv til at det statlige ansvaret for generell veterinærdekning overføres kommunene. Men en forutsetning er at det følger penger med reformen, sier han.

– Jeg er bekymret over at mange kommuner nå sier opp sine avtaler om driftstilskudd til veterinærer som skulle sikre innbyggerne tilgang på veterinære tjenester. Det er viktig at slike kommuner blir kjent med utvalgets konklusjoner, slik at kommuner ikke nå sier opp folk som de etter kort tid ønsker å ta inn igjen, sier Bugge.