Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

La engasjementet vedvare!


La engasjementet vedvare!

 

Gjennom hele 2006 har det, med rette, vært satt sterkt fokus på markedssituasjonen i svinemarkedet. Det skulle da også bare mangle, så lenge vi gikk inn i 2006 med et prognosert overskudd på 6200 tonn. Markedsbildet per uke 48 viser ca. 3300 tonn i overskudd, noe som i sin helhet er eksportert. Sammen med resten av bransjen har vi klart å hanskes med situasjonen i 2006. Salget av svinekjøtt har økt litt også dette året, og svineprodusentene har tatt ansvar og fulgt opp de tiltak som er satt i verk av markedsregulator: • Vektene er redusert • Jeg har flere ganger blitt stoppet fra å levere griser til lettslakt fordi kvotene er fylt opp ved mitt slakteri. • Seminstatistikken, som nå viser –2,5% for august, september og oktober, viser at alvoret for 2007 er nådd inn og bremsene er satt på.

Stor oppslutning på fagmøter om markedssituasjonen i høst, har vist et sterkt engasjement blant svineprodusentene. Det er så bra at mange har møtt opp og deltatt aktivt med innspill på små og store møter rundt om i landet. Dette engasjementet og bevisstheten rundt markedssituasjonen må vi ta med oss inn i 2007. Prognosen for neste år viser ca. 12.000 tonn for mye svinekjøtt. Mange av oss skulle ønske at markedsregulator var utrustet med mer og annerledes verktøy for å løse situasjonen. Ikke la dette legge en demper på viljen til å løse overproduksjonen. La engasjementet vedvare i 2007! Vær med og ta ansvar i ditt fjøs, slik at vi kan gjøre denne prognosen til skamme!

Jeg vil også på vegne av styret takke for den innsatsen dere som svineprodusenter har gjort for å profilere grisen rundt om i landet. Dårlige tider hindrer ikke en svineprodusent fra å delta med levende griser, wok eller grill på små og store arrangement! Takk!

God jul!