Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kvinner og eldre velger økologisk

Kvinner og eldre er mest villig til å betale mer for økologisk mat, viser ny undersøkelse.


Kvinner og eldre velger økologisk

Kvinner og eldre er mest villig til å betale mer for økologisk mat, viser ny undersøkelse.

 

Ifølge undersøkelsen som Synovate har gjort for Gilde, varierer interessen for økologisk mat sterkt mellom de ulike gruppene av befolkningen.

– Kvinner er langt mer åpne for å betale ekstra for økologiske produkter enn menn. 28 prosent av kvinnene svarer at de er helt enig i utsagnet om at de er villige til å betale mer for økomat. Bare 18 prosent av mennene svarer det samme, sier marketingdirektør Ingeborg Flønes i Nortura, morselskapet til Gilde og Prior. De over 60 har vesentlig større betalingsvilje enn andre aldersgrupper, viser undersøkelsen.

 

Bare én prosent

Gilde regner med å selge nærmere 130 tonn økologisk kjøtt i år, nesten dobbelt så mye som i 2006.

– Det er fortsatt mindre enn én prosent av totalsalget, men målet vårt er at andelen økologisk kjøtt og andre spesialprodukter skal øke til fire prosent i 2010, sier Ingeborg Flønes.

Bestselgeren av de økologiske kjøttproduktene er kjøttdeig, med biff og steik på andreplass. Nå i høst er det dessuten kommet en del økologisk lammekjøtt i butikkene, og til jul blir det økologisk pinnekjøtt å få.

Antall norske gårdsbruk med økologisk drift øker svakt og ligger nå mellom 2600 og 2700. Samtidig øker antall virksomheter som foredler økologiske varer svært raskt.

– Det finnes nå om lag 630 slike virksomheter i Norge. Det er mer enn 50 prosent flere enn for bare ett år siden, sier daglig leder Roy Haugen i Debio, som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, import og omsetning i Norge.

 

Skal tidobles

Han mener forbrukerne selv kan gjøre mye for å øke tilbudet av økologisk mat.

– Det betyr mye at kundene er bevisste og etterspør slike varer. Dessuten er det viktig at det blir større fart i omleggingen i landbruket. Bøndene må følge opp den gledelige utviklingen vi ser blant foredlingsbedriftene, sier Haugen.

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matforbruket skal være øko- logisk i 2015. Det vil i så fall være en tidobling fra dagens nivå, ifølge anslag fra Debio.