Publisert: 03.05.2023 Oppdatert: 03.05.2023

Stikkord:

Kutter halm med fullfôrvogn

Stadig flere bruker halm som strø til grisen. Normalt krever dette kostbart utstyr til kutting, men noen har funnet en annen løsning. 


Svin nr. 4 – 2023

 

 

Det er en lørdag formiddag med gråvær. Vi er i Rakkestad, på Øgården i Os. Ei fullfôrvogn står og går på lavt turtall, men dette er en gård uten storfe. Her finnes bare gris. Carl Martin Ruggli har nybygd konsesjonshus til slaktegris (se SVIN nr. 9/22). Til strø bruker de halm fra hvete og bygg. Halmen kuttes med ei fullfôrvogn, gjerne på en dag med gråvær og lite vind. Fullfôrvogna er fylt med to rundballer og bruker ca. 1,5 timer på oppkutting. – Til ett innsett slaktegris bruker vi 12 – 14 rundballer. Det går derfor en lang dag til oppkutting, men vi kan gjøre andre ting samtidig, forklarer Carl Martin. Etter oppkutting lesses halmen i en container som settes inn i fôrrommet i slaktegrishuset.  

Fullfôrvogn med liggende skruer
Ruggli har ikke egen fullfôrvogn, men låner ei eldre Seko-vogn med påbygd karm. 

– Alternativet er å kjøpe en halmkutter, men å låne ei fullfôrvogn blir rimeligere. Det gir også mindre støv og særlig hvis en velger dager med vær som i dag, sier Ruggli. 

Han har lånt vogn av mjølkeprodusent Kjell Kopperud. 

– Dette er ei snart 20 år gammel vogn vi nå bruker lite. Men med to liggende skruer egner den seg godt til halm. Det vil si knivene er noe sløve. Med nye kniver kan du halvere kuttetida, sier Kopperud. 

Kopperud mener at fullfôrvogner med liggende skruer egner seg bra til å kutte halm.

– Det går best når en legger i to halmballer om gangen. Prøver en med tre kan det stoppe helt opp, sier han. 

Både strø og rotemateriale
Ruggli bruker halm som strø og rotemateriale til slaktegrisen og er godt fornøyd med det. Det fungerer fint til grisen og det fungerer også godt i gjødsla. Med dagens flispriser blir det også økonomisk gunstig. Pressing av en rundballe koster rundt 100-lappen. Ruggli anslår han trenger 40 – 50 rundballer til sin konsesjonsbesetning med slaktegris. Men det blir noe jobb både med høsting, lagring og kutting av halm.

 

Carl Martin Ruggli i Rakkestad er fornøyd med halm som strø/rotemateriale til slaktegris og har fått til en bra logistikk rundt dette.