Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kutter CO2-utslipp med 850 tonn

Norturas slakterianlegg på Rudshøgda i Ringsaker tar miljø- og kostnadsgrep. Ny varmepumpeteknologi effektiviserer energibruken, og reduserer CO2-utslippet med over 850 tonn.


Kutter CO2-utslipp med 850 tonn

Norturas slakterianlegg på Rudshøgda i Ringsaker tar miljø- og kostnadsgrep. Ny varmepumpeteknologi effektiviserer energibruken, og reduserer CO2-utslippet med over 850 tonn.

 

Energiinnsparingen tilsvarer også forbruket til 170 eneboliger i et helt år. 7. juni ble den nye teknologien tatt i bruk. Hybrid Energi AS og Institutt for Energiteknikk på Kjeller har brukt over 10 år på å utvikle varmepumpe-teknologien, og er foreløpig eneste leverandør på verdensbasis. Anlegget vil spare cirka 3,4 GWh årlig på energi-gjenvinningsystemet.

– Det er helt nødvendig å satse på mer miljøvennlig teknologi for å bli en konkurransedyktig bedrift i framtida, sier teknisk sjef ved Nortura Rudshøgda, Ola Dahl.

Prosjektet på Nortura Rudshøgda koster 4,7 mill kroner inkludert egeninnsats ved bedriften.

– Besparelsene i energiutgifter gjør at vi regner med å ha dekket inn investeringsutgiftene i løpet av to år, uttaler Dahl.

 

Spillvarme gjenvinnes

En standard varmepumpe er godt egnet til å levere varme til bygningsoppvarming, men er ikke egnet til å levere varme opp mot 100°C, som industrien vanligvis trenger. Det hybride varmepumpesystemet benytter det naturlige arbeidsmediet vann og ammoniakk. Spillvarme fra kjøle- og fryseanleggene blir gjenvunnet, og benyttes til å varme vann til 80 – 90°C. I den varme årstiden har anlegget på Rudshøgda betydelige mengder spillvarme av 45 – 50°C. Varmepumpa og en stor akkumulatortank på 200 000 liter gjør at bedriften kan utnytte spillenergi produsert gjennom hele døgnet til å skaffe rimelig energi til varmtvann i produksjonstiden.