Publisert: 27.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kutt i avgifter


Kutt i avgifter

 

Statsbudsjettet for neste år forutsetter cirka fem øre per kilo i redusert kjøttkontrollavgift og mattilsynsavgift. Dette er bra, men fortsatt er avgiftene ekstremt store sammenliknet med våre naboland. Disse avgiftene er nå 90 øre per kilo i Norge, sammenliknet med 14 øre per kilo i Danmark. Statsbudsjettet inneholder for øvrig trekk i forskningsavgift og redusert bevilgning til forskning.