Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kurs i dyrevelferd

Helsetjenesten for svin inviterer til kurs i dyrevelferd for svin i samarbeid med slakteriene og Norsvin.


Kurs i dyrevelferd

Helsetjenesten for svin inviterer til kurs i dyrevelferd for svin i samarbeid med slakteriene og Norsvin.

Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data). Kurset vil også fokusere på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd.

Gjennomført kurs pluss Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon. Kurset er imidlertid åpent for alle, og vi oppfordrer både nye produsenter og dere som har jobbet med gris i mange år til å melde dere på.

I første omgang holder vi kurs på følgende steder/tider:

28. januar kl 10 – 15. Mære landbruksskole

12. februar kl 10 – 15. Øksnevad videregående skole.

18. februar kl 10 – 15. Norsvinsenteret, Hamar

Kursleder vil være Bente Fredriksen, Helsetjenesten for svin, Animalia, og slakterienes veterinærkonsulenter og konsulenter regionalt vil bidra som foredragsholdere.

Dette er en mulighet til å få en gjennomgang av dyrevelferden i egen besetning og diskutere ulike problemstillinger med andre svineprodusenter og Helsetjenestens fagfolk. I et samfunn som blir stadig mer opptatt av dyrevelferd er det viktig at vi som næring tar ansvar og viser at vi tar dyrevelferd på alvor. Velkommen på kurs! 

Påmelding: norsvin@norsvin.no