Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kulda stoppet slakting

 


Kulda stoppet slakting

 

Nortura stoppet all inntransport av slaktedyr i Hedmark og Oppland på grunn av den strenge kulda i starten av januar.

Med kuldegrader ned mot 30-40 minusgrader over innlandet, stanset Nortura all inntransport til slakteriene på Otta og Rudshøgda den 6. januar.

Inntransporten av dyr til slakteriene på Fosen og Namsos ble halvert. Totalt ble 370 storfe og 1850 gris i stedet prioritert for slakting senere når temperaturen tillot det.

For å unngå å transportere kylling gjennom Østerdalen, ble det iverksatt en gjensidig beredskapsavtale med Norsk Kylling. Avtalen innebærer at Nortura og Norsk Kylling slakter kylling for hverandre i slike situasjoner.

– Når kulda blir ekstrem, klarer vi ikke å ivareta tilfredsstillende dyrevelferd selv om inntransportbilene har gode oppvarmingssystemer. Forbrukerne merket neppe noe ute i butikkene, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura, morselskapet til Gilde og Prior.

 

HK Scans aksjeemisjon overtegnet

Det ble tegnet A-aksjer for vel 16 millioner kroner i HK Scans aksjeutvidelse som ble avsluttet rett før jul.

Dette tilsvarer nesten 110 prosent av de 14, 7 millioner A-aksjer til ble tilbudt i emisjonen. På grunn av overtegningen blir det ikke aktuelt å bruke garantien som Danske Markets hadde gitt for tegningen. HK Scan har også fornyet den juridiske strukturen for virksomheten i Finland ved å etablere et nytt holdingselskap. Hensikten er å gi større klarhet i den økonomiske rapporteringen i de ulike markedsområdene, fordi disse nå kan skilles tydeligere fra morselskapet. Administrerende direktør Jari Leija i HK Ruokatalo OY blir også toppsjef for HK Scan Finland OY.

Nortura-tomta i Trondheim solgt

Nortura solgte rett før jul fabrikktomten på Tunga i Trondheim til Ikano Eiendom Trondheim AS.

Den 73 mål store fabrikktomten på Tunga er i dag solgt for 200 millioner kroner med en tilbakeleieavtale på tre til fem år. – Vi bygger en ny slakte- og skjærefabrikk i Malvik som skal erstatte fabrikkene i Namsos, Fosen, Oppdal og Trondheim, og holdningen vår er å selge de eiendommene vi selv ikke har bruk for. Nortura er fornøyd både med prisen, og at vi i noen år framover kan leie tilbake de delene av bygningsmassen vi har behov for, kommenterer Nina Sundqvist kommunikasjonsdirektør i Nortura SA.