Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Krever uendret målpris

På vegne av svinenæringa har Norsvin i år spilt inn disse kravene til faglagene i forbindelse med jordbruksforhandlingene;


Krever uendret målpris

På vegne av svinenæringa har Norsvin i år spilt inn disse kravene til faglagene i forbindelse med jordbruksforhandlingene;

 

1) Pris: Uendret målpris.

2) Tilskudd: Norsvin krever økte tilskudd til de første 30 purkene for hele landet på kr 300,-. I utsatte områder (Agderfylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Norge) krever Norsvin kr 1000,- for de 30 første purkene.

3) Korn/kraftfôrordninger: Kvalitetsbetalt fôrkorn, betraktelig økning av prisnedskrivingstilskuddet, ny gjennomgang av fraktutjevningsordningen (er store prisvariasjoner på kraftfôr levert gard).

4) Finansiering: Mulighet for skattemessige fondsavsetninger for påtroppende generasjon av bønder, direkte utgiftsføring eller avskrivning over få år av investeringer til lovpålagte miljø- og dyrevelferdstiltak, økte avskrivningssatser på bygninger, mer positiv holdning fra Innovasjon Norge til investering i grisehus i alle fylker.

5) Utviklingstiltak: Opprettholde tilskudd til inseminasjon m.m.

6) Velferdsordninger: Økte satser til avløsertilskudd.

7) Kompetanseutvikling: Sett av øremerkede midler i jordbruksavtalen til videreføring av kurs i etterutdanning til dyrehold og dyrevelferd som tar utgangspunkt i stortingsmeldingen om det samme.

8) Forskningsmidler over jordbruksavtalen: Må styrkes.