Publisert: 17.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Krangel om importkvoter

 18. november var det vanlig høstauksjon på importkvoter av korn. Spesielt denne gangen var det imidlertid at kvotene ble svært dyre i kjøp.


Krangel om importkvoter

 18. november var det vanlig høstauksjon på importkvoter av korn. Spesielt denne gangen var det imidlertid at kvotene ble svært dyre i kjøp.

Det ble lagt ut 114 000 tonn i kvote, mens aktørene kraftfôrbransjen ønsket å kjøpe 167 000 tonn. Resultatet ble rekordpris på kvoter, og staten innkasserte 23,5 million i gevinst. – Kvotene var alt for lave i forhold til at vi skal klare kravet til mykotoksiner i kraftfôr. Det er rett og slett ikke plass til bruk av så mye norsk havre i kraftfôr i år som Norske Felleskjøp forutsetter, sier Per Harald Vabø i FK Rogaland/Agder og fortsetter.

– Dette er markedsreguleringen som griper direkte inn i mykotoksinproblematikken slik at dette ikke blir noen enkel matematikk lenger, og spesielt i år er at FKRA må bruke av importkvotene til svinefôret for å lage fôr som ligger innenfor lovlige grenser for DON, forklarer Vabø. Normalt går importkvoter til fjørfe- og storfefôr. Høyt innhold av feltmuggsopp i norsk korn er en stor utfordring for oss i kraftfôrindustrien. For å kunne håndtere denne utfordringen må vi ha noe å tynne ut med. Dette er krevende når det er uakseptable nivå av DON også i hvete og bygg. – Spesielt i år var et stort kvantum overlagret havre, og at Felleskjøpet Agri og Møre og Romsdal kornsilo ble kastet ut av auksjonen i august. Disse forholdene bidro til ekstra kamp om kvotene på auksjonen i november, kommenter Sindre Flø, fagsjef markedsregulering i Norske Felleskjøp.Fastsetting av kvotene er gjort ut fra skjønn på faglig grunnlag. Vi har gjort en foreløpig vurdering av hvor mye norsk havre vi kan bruke opp denne sesongen, forklarer Flø. I utgangspunktet pleier en å kunne bruke opp alt norsk korn, men for havre gjør mykotoksininnholdet dette krevende.

– Vi vurderte situasjonen ut fra det vi visste i november. Så langt har vi ikke grunn til å tro at importkvotene er for små. Uansett har vi en mulighet til justering på auksjonen i mai, forklarer Flø, og påpeker at det er Statens landbruksforvaltning som fastsetter kvotene etter råd frå Norske Felleskjøp.