Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftige prishopp på svineforsikringen

– Vi tilbyr fortsatt svineforsikring uten restriksjoner med tanke på MRSA. Men premiene vil gjøre kraftige prishopp, sier produktsjef Torfinn Jæger i Gjensidige forsikring.


Kraftige prishopp på svineforsikringen

– Vi tilbyr fortsatt svineforsikring uten restriksjoner med tanke på MRSA. Men premiene vil gjøre kraftige prishopp, sier produktsjef Torfinn Jæger i Gjensidige forsikring.

– Hvis tallet på forsikringssaker med utgangspunkt i MRSA fortsetter på samme nivå som i 2014/15, må forsikringspremiene sannsynligvis dobles for å holde nivået til erstatningsutbetalingene. Vi kommer ikke til å ta igjen dette hundre prosent fra år én, men allerede fra 1. januar 2016 vil det bli en kraftig økning i husdyrforsikringspremien for svineprodusentene, og den vil fortsette i flere år framover, tror Torfinn Jæger i Gjensidige forsikring ASA.

 

Liten statlig kompensasjon

Han tar utgangspunkt i at det nå er bestemt hvordan de statlige kompensasjonsordningene skal være. Jæger mener at denne kompensasjonen er liten, og at dette får store konsekvenser for de som berøres, både svineprodusentene og forsikringsselskapet. – Hva ligger forsikringspremienivået på i gjennomsnitt for svineprodusentene hos dere? – Det vil variere veldig fra produsent til produsent, men for produsenter med smågrisproduksjon ligger det kanskje i gjennomsnitt et sted mellom 20 og 30 000 kroner i året. Risikoen er mindre i slaktegrisproduksjonen, så her ligger vel det gjennomsnittlige premienivået på rundt 15 000 kroner i året. For purkeringer er naturligvis risikoen og de økonomiske konsekvensene mye større, og premienivået deretter.

 

Driftsinntektene avgjør

– Hva legger dere til grunn for beregning av premiene? – Det er den enkeltes driftsinntekter fra svineproduksjonen som legges til grunn. Da skjønner de fleste at premienivået vil kunne variere mye. Det vi har sett de siste årene er at antall svineprodusenter har gått ned, men dyretallet og dermed omsetningen hos den enkelte svinebonde har økt, og dermed premiegrunnlaget.

 

Vil ikke fjerne MRSA-dekning

– Har dere vurdert å ta MRSA-dekningen ut av den generelle sykdomsdekningen og gjøre den valgfri?| – Det er noe vi har vurdert, ja. Det kan være fristende å synliggjøre hvor stor del av sykdomsdekningen som knytter seg til MRSA. På den andre siden er det også en stor risiko både for oss og ikke minst næringen å gjøre dette valgfritt. Så langt er vi fast bestemt på å holde fast ved at MRSA-dekning skal være inkludert i sykdomsdekningen som vi tilbyr. Men hvis MRSA-bildet forandrer seg drastisk, at vi for eksempel nærmer oss danske tilstander når det gjelder omfang, så vil vi naturligvis måtte revurdere dette. Men slik vi vurderer situasjonen nå holder vi fast ved dagens strategi. Vi håper naturligvis at dette ikke er en situasjon som eksploderer, og at de tiltak næringa gjennomfører har ønsket virkning.

 

Bonden må betale

– Men uansett hvordan en snur og vender på dette så er det svineprodusentene selv som betaler hovedregninga for de tiltak som nå gjøres? – Ja, den statlige dekningen er ikke tilstrekkelig. Og vi kan ikke tilby annet enn forsikringsløsninger som gir oss svarte tall. Det betyr at regninga for premieøkningene må betales av produsentene sjøl. Men jeg tror at svineprodusentene forstår alvoret i det som nå skjer, og jeg tipper at enda flere kommer til å skaffe seg sykdomsdekning. Jeg håper i alle fall det, sier Torfinn Jæger.