Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftig økt grisedødelighet


Kraftig økt grisedødelighet

 

Både hos smågris og slaktegis har dødeligheten økt markant i Danmark de ti siste åra, viser tall fra Landscentret. Svinefagdyrlege Hans Bundgaard i FynVet sa på svinekongressen i Herning at noe må gjøres med dette.

– Hvis dødeligheten reduseres med ett prosentpoeng, så bedres bunnlinja med henholdsvis 3,2 kroner per produsert smågris og 6,6 kroner per slaktegris, sa Bundgaard.

Han anbefaler å bruke mer tid per slaktegris, særlig når alvorlige sjukdomsproblemer som ondartet lungesjuke eller halebiting opptrer. Det er også god butikk å sørge for sjukebinger, framholdt dyrlegen. Et notat fra Dansk Svineproduktion antyder en merinntekt per slaktegrisplass på 38 kroner per år ved bruk av sjukebinger. Smågrisens tilstand og fortid før levering er naturligvis også avgjørende.