Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftig effektivitetsløft

Flinkere svineprodusenter. Bedre dyrevelferd. Genetisk framgang. Fôringsmessig framgang. Kombinasjonen av  disse faktorene har gitt kraftige og målbare løft i svinenæringas effektivitet de tjue siste åra. 


Kraftig effektivitetsløft

Flinkere svineprodusenter. Bedre dyrevelferd. Genetisk framgang. Fôringsmessig framgang. Kombinasjonen av  disse faktorene har gitt kraftige og målbare løft i svinenæringas effektivitet de tjue siste åra. 

Ingris tegner et svært positivt utviklingsbilde, spesielt for antall smågris som avvennes. Nesten seks flere avvente per årspurke i fjor enn for tjue år siden.

Større og tyngre kullKullstørrelsen har økte vesentlig, samtidig med at prosentandelen som dør etter fødsel er i ferd med å gå ned. Vi vet også at vekta per gris ved avvenning har økt betraktelig i Norge, etter at moras melkeevne ble vektlagt i avlsarbeidet. Det er derfor hyggelig å registrere at purkene samtidig får kullene litt oftere, noe som kan tyde på deres allmenntilstand ikke er forverret grunnet større kull og mer melkeytelse.

Mindre for slaktegrisTallmaterialet fra Ingris når det gjelder smågris- og slaktegrisperioden har blitt mye bedre i den senere tida. Antall besetninger bak tallene fra de første årene er svært få, og derfor ikke representative. For slaktegris har vi i perioden økte slaktevekter, noe vi vet både gir økt fôrforbruk og daglig tilvekst. Trenden er uansett liten eller ingen reduksjon i fôrforbruket og en svak økning i tilveksten i begge periodene.