Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftig avskalling blant svineprodusentene

2005 ble et tøft år for svineprodusentene. Hele ni prosent av dem sluttet i fjor, og det er klart større avskalling enn det vi har opplevd de siste åra. Strukturendringen i svinenæringa akselererer.


Kraftig avskalling blant svineprodusentene

2005 ble et tøft år for svineprodusentene. Hele ni prosent av dem sluttet i fjor, og det er klart større avskalling enn det vi har opplevd de siste åra. Strukturendringen i svinenæringa akselererer.

 

Den samlede produksjonen gikk likevel ikke ned. Den holdt seg oppe på samme nivå som tidligere.

 

40 PROSENT HAR OVER 30 PURKER

Offentlig statistikk fra søknad om produksjonstilskudd per 1/1-2006 viser at det er hele 9,4 % færre søkere med avlspurker, og 9,0 % færre rene slaktegrisprodusenter. Besetningene med purker har nå i gjennomsnitt 31,7 avlspurker og leveranse av 351 slaktegris. Hele 42,1 % av besetningene har nå over 30 avlspurker, og disse besetningene representerer nå 73,8 % av produksjonen.

 

20 PROSENT HAR 65 % AV SLAKTET

De rene slaktegrisprodusentene har nå 448 slaktegris i snitt pr år. Her er det svært mange små produsenter. 55,8% av dem slakter under 300 gris i året, og utgjør kun 11% av volumet. Gruppen med over 700 slaktegris i året utgjør nå 21,5%, med 64,8% av totalt antall slakt. Disse slakter i snitt 1348 griser.

 

STABILT PURKETALL

Statistikken viser at purketallet er tilnærmet stabilt. Dette stemmer ikke helt med prognosene for produksjonen i 2006. Denne viser en økning i purketallet. I statistikken er antall avlspurker er redusert med 1 % fra året før. Vi har likevel en økning over de siste fem år med 7,4 prosent i statistikken.