Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrsalget øker

Totalt salg av kraftfôr vil i 2008 nærme seg 1,9 millioner tonn. Salgsøkningen de første seks månedene i år er på fem prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2007.


Kraftfôrsalget øker

Totalt salg av kraftfôr vil i 2008 nærme seg 1,9 millioner tonn. Salgsøkningen de første seks månedene i år er på fem prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2007.

 

Drøvtyggere er den største avtageren av kraftfôr. Mer enn halvparten av kraftfôr-omsetningen går til melk- og storfekjøttproduksjon. Økningen i kraftfôrforbruket til drøvtyggere ligger på om lag tre prosent siste halvår. Dette henger blant annet sammen med den siste tids økning i melkeproduksjonen.

Etterspørselen og salget av svinekjøtt hadde en forholdsvis stor økning i april og mai i år. Sammen med prognosene for andre halvår, ligger det an til en samlet økning i omsetningen av svinekjøtt på ca. fem prosent i 2008. Raske svingninger i produksjonen slår samtidig ut på kraftfôrforbruket, og i første halvår var økningen i salg av kraftfôr til svin på mer enn åtte prosent. Om lag 25 prosent av den totale kraftfôromsetningen går til svineproduksjonen.

 

Kraftfôrsalget til fjørfenæringen økte med nærmere 12 prosent første halvår 2008. Trenden fra 2007 med økt etterspørsel etter fjørfekjøtt, fortsetter.