Publisert: 14.01.2019 Oppdatert: 14.02.2019

Stikkord:

Kraftfôrprisene ned i Rogaland, stabilt på Østlandet

Importkorn og andre råvarer har gitt lavere priser. Høyere proteininnhold i norsk korn har også bidratt. I Rogaland/Agder går kraftfôrprisene ned. På Østlandet går prisen på noen kraftfôrslag opp, mens andre går ned. 


Bilde: Felleskjøpet Rogaland/Agder og markedssjef Aadne Aasland har satt ned kraftfôrprisene betydelig siste år. Gode løsninger på import og logistikk er årsaken. 

Årets kornsesong med svært lave avlinger gir en del spesielle utslag, og også endringer i innholdet av kraftfôr. 

– Vi har for lite av havre. Havre har i stor grad blitt erstattet med hvete og bygg i kraftfôrblandinger, opplyser Halvor Nordli i Strand Unikorn. Og mye av hveten er importvare og har denne sesongen i stor grad kommet fra Russland.

– Det har i år vært utfordrende å få tak i både havre og bygg. Normalt har vi nok av dette i Norge. Alternativet har vært Skandinavia eller Østersjøområdet, men også der har det vært lite. I år har vi faktisk importert noe havre fra Spania, forteller Tommy Nordbø i Fiskå, mens hveten kommer fra ulike land.

 – Stor bruk av importkorn og større spenn i råvarer gjør at prisene blir litt lavere i Rogaland, sier Nordbø.

– Vi har funnet gode løsninger på import og logistikk som har spart kostnader, kommenterer Geir Inge Auklend, innkjøpsdirektør i FK Rogaland/Agder. Generelt har også proteinråvarer minus soya vært gunstige i pris. Og det høye proteinnivået i norsk korn har også bidratt litt. Det kan da brukes noe mindre soya og proteinvekster i kraftfôrblandingene. Ellers kan tøff konkurransesituasjon begrense en ­prisoppgang. Som følge av jordbruksavtalen skulle prisen på kraftfôr gått 3-4 øre opp, men det har altså ikke skjedd. I Rogaland er faktisk prisen i snitt nesten 10 øre ned siden i fjor. På Østlandet og Trøndelag går generelt slaktergrisfôr litt ned, mens purkefôr øker i pris. I gjennomsnitt blir det svært liten endring på Østlandet.  

jan.18

Pris per FEn

jan.17

Pris per FEn

jan.16

Pris per FEn

jan.15

Pris per FEn

jan.14

Pris per FEn

Prisendring

siste år i kr

Felleskjøpet Agri levert Stange
Format Purke 108 FEs/kg 3,49 3,44 3,37 3,35 3,31 3,17 0,05
Format Laktasjon 1,08FEs/kg 3,60 3,54 3,47 3,48 3,43 3,31 0,06
Format Drektig 1,02FEs/kg 3,41 3,35 3,28 3,27 3,24 3,08 0,06
Format Vekst 120 1,10 FEs/kg 3,45 3,48 3,42 3,44 3,40 3,31 -0,03
Format Vekst 110 1,08 FEs/kg 3,40 3,42 3,37 3,37 3,34 3,22 -0,02
Format Vekst 105 1,06 FEs/kg 3,39 3,42 3,34 3,34 3,32 3,16 -0,03
Format Vekst 110 flex 1,17 Fe  3,29 3,28 0,01
Felleskjøpet Rogal. Agder levert Klepp
Format Purke 1,09 FEs/kg 3,36 3,39 3,37 3,38 3,29 3,17 -0,03
Format Laktasjon 1,08FEs/kg 3,48 3,63 3,49 3,61 3,49 3,32 -0,15
Format Drektig 1,01FEs/kg 3,39 3,48 3,28 3,45 3,35 3,14 -0,09
Format vekst 120 1,08 FEs/kg 3,41 3,51 3,49 3,48 3,37 3,26 -0,10
Format vekst 110 1,08 FEs/kg 3,41 3,47 3,38 3,38 3,26 3,16 -0,07
Format vekst 105 1,06 FEs 3,33 3,44 3,34 3,36 3,25 3,09 -0,11
Format Vekst 110 flex 1,16FEs 3,20 3,32 -0,12
Fiskå Mølle  levert Klepp
Opti Lacta 1,10 FEs/kg 3,48 3,56 3,47 3,53 3,40 3,29 -0,08
Fiskå Avlsfôr 1,07 FEs/kg 3,33 3,45 3,37 3,36 3,25 3,20 -0,11
Opti Norm benzo 1,09 Fes 3,38 3,48 3,40 3,44 3,31 3,16 -0,10
Opti Appetitt benzo 1,07 FEs 3,38 3,38 3,38 3,39 3,25 3,09 0,00
Norgesfôr Strand Unikorn levert Stange
Ideal DiefôrExt1,12 FEs/kg 3,60 3,63 3,54 3,43 3,29 3,13 -0,03
Ideal S Die 1,07 FEs/ 3,57 3,53 3,48 3,33 3,31 3,17 0,04
Ideal S drektig 1,00 FEs/kg 3,44 3,45 3,44 3,33 3,29 3,24 -0,01
Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,49 3,50 3,49 3,50 3,45 3,28 -0,02
Ideal 70 1,00 FEs/kg 3,47 3,44 3,42 3,39 3,30 3,23 0,03
Norgesfôr Dalebakken levert Bjugn
Diefôr struktur 1,10 FEs/kg 3,46 3,39 3,25 3,30 3,25 3,19 0,06
Ideal 30 1,08 FEs/kg 3,49 3,60 3,36 3,41 -0,11
Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,50 3,58 3,35 3,40 3,39 3,32 -0,07

 

Normalår i Trøndelag
Til forskjell fra Østlandet er 2018/2019-sesongen hos Dalebakken som et normalår. 

– Vi skiller oss nok ut ved at vi har hatt et normalt år. Det var gjennomsnittlige kornavlinger på Fosen. Vi er selvforsynt med bygg og havre, men må kjøpe hvete slik vi pleier. Spesielt for oss i år, og trolig også andre, er at det er vanskeligere å få tak i roefiber, forteller Gro Bakken-James I Norgesfôr Dalebakken. Roefiber er veldig etterspurt i hele Europa dette året på grunn av tørken. Dalebakken har for øvrig ­inngått et samarbeid med Hundseth Mølle i Namdalen. Det betyr at ­Dalebakken spesialiserer seg mer på gris, og Hundseth på drøvtyggere. 

Mer spesialfôr og ­alternativ til sink
– Vi ser at stadig flere bruker spesialfôr til purkene, sier Petter Nyeng i Felleskjøpet Agri. Det betyr at de bruker drektighetsfôr når purka går drektig, og die/laktasjonsfôr når den dier. 

– Nesten to tredje deler av kundene velger nå en slik strategi, opplyser Nyeng. På slaktegrisfôr er Vekst 110 og Vekst 110 Flex de to store kraftfôrslagene hos Felleskjøpene. I fjor hadde FK Agri noe lavere priser enn FK Rogaland og Agder. I år er det motsatt. Unntaket er storselgeren Format 110 vekst, der prisen blir omtrent den samme hos begge. Årsaken til lavere priser i Rogaland er trolig muligheten til å gjøre gode kjøp på import, og i år er det importert mye. Ellers har Felleskjøpet lansert nye Format Pigg smågrisfôr. Et smågrisfôr lagd for å klare avvenning uten bruk av sink, men som ikke brukes som eneste smågrisfôr. Også velferdsfôret Trivsel vokser i Felleskjøpet. Fiberfôr har generelt blitt mer etterspurt, men utgjør en marginal andel av kraftfôret.

Ingen direkte pris­sammenligning
Uten en norsk standard for fôrenhet kan en fôrenhet hos Felleskjøpet være forskjellig fra en fôrenhet hos Norgesfôr og Fiskå. Kraftfôrslagene er ulike, og denne reportasjen er ikke ment som noen direkte prissammenligning. Men den viser trender og utviklingen i pris fra år til år. Det er også et poeng hvordan prisen reelt utvikler seg i forhold til hva jordbruksavtalen forutsetter. Dette gjelder dessuten priser kun i januar måned. Hvordan de ulike selskapenes setter priskurven gjennom året kan faktisk også variere. Når det er sagt, så ser vi at kraftfôrprisene igjen er lavest i Rogaland.