Publisert: 09.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrprisen moderat opp

Kraftfôrprisene stiger fortsatt, men nå mindre enn forutsatt i jordbruksavtalen. Lavere priser på mineraler og vitaminer samt mer fiskeproteiner i fôret er årsaken.

 


Kraftfôrprisen moderat opp

Kraftfôrprisene stiger fortsatt, men nå mindre enn forutsatt i jordbruksavtalen. Lavere priser på mineraler og vitaminer samt mer fiskeproteiner i fôret er årsaken.

 

På bakgrunn av årets jordbruksavtale er kornprisen opp åtte øre. I tillegg er soyaprisen noe høyere enn i fjor. Forventet prisøking på kraftfôr blir da cirka 10 øre. I følge våre tall for to viktige kraftfôrslag har imidlertid prisøkningen vært lavere. Felleskjøpet (både Agri og RA) har for eks. økt prisen på slaktegrisfôr med 6 – 7 øre siden november i fjor. På diefôr varierer prisøkningen mer, og er større i Rogaland enn på Østlandet/Trøndelag. Samtidig skjer en endring i type kraftfôr som tilbys, slik at eksakt sammenligning blir vanskelig. Hos Fiskå lager de ikke lenger diefôr. Vi bruker i stedet Opti Lakta i sammenligningen. Opti Lakta har en annen og noe dyrere energisammensetning enn diefôr, pluss at det er tilsatt et immunstimulerende stoff.

Felleskjøpet Agri og RA har forandret sitt slaktegrisfôr. Format vekst 120 ligner mest på det gamle, og også mest på det Fiskå og Norgesfôr tilbyr. Men i følge Felleskjøpet kan mange kunder klare seg med Format vekst 110 og i så fall spare en tiøring.

Mineraler, vitaminer og fiskeprotein

Årsaken til lavere priser enn forventet er at innsatsfaktorer som mineraler, vitaminer har falt i pris fra et svært høyt nivå. For eksempel er prisen på fosfat nå omtrent det halve av hva den var for et år siden. En annen sak som trolig også gir bedre kvalitet på fôret, er at det er tillatt med mer fiskemel/fiskeprotein i fôret. Bruk av fiskemel gir ikke rimeligere fôr, men det gjør bruk av avfallsproduktet laksehydrolisat.

Bonus med

Nytt denne gangen er at vi har tatt med satser for kontantrabatt og bonus. Vi har satt opp hva dette er nederst i tabellen, og inkludert bonusen/rabatten på egne linjer. Bonus er beregnet ut fra kraftfôrkjøp på 300 tonn eller 1 million kroner (Rogaland). Kontantrabatt beregnes noe ulikt, og i Felleskjøpet Rogaland/Agder er det forhandlere som setter dette (vi har brukt 1 % som sats). Bonus og kontantrabatter er nokså like hos de vi sammenligner, bortsett fra hos Dalebakken. De gir klart størst bonus, og også størst kontantrabatt.

Dalebakk en og FKRA best på pris

Lavest pris når vi ser bort fra bonus har Felleskjøpet Rogaland og Agder. Tar vi med bonus har Dalebakken lavere pris på diefôr, mens FKRA fortsatt er rimeligst på slaktegrisfôr. Prisforskjellen er størst på nettopp slaktegrisfôr. Prisen i Rogaland (Klepp) ligger rundt 20 øre lavere enn på Østlandet. Og 20 øre lavere fôrpris betyr ca. 40 kroner bedre dekningsbidrag per slaktegris. Rogaland har imidlertid flere fraktsatser, slik at mange har dyrere fôr enn i tabellen. På die/purkefôr er prisforskjellene mindre.