Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrprisen gjør nytt hopp

I henhold til jordbruksavtalen skal kraftfôrpris øke sju øre nå i høst. Fasiten er at økningen er omtrent dobbelt så stor. 


Kraftfôrprisen gjør nytt hopp

I henhold til jordbruksavtalen skal kraftfôrpris øke sju øre nå i høst. Fasiten er at økningen er omtrent dobbelt så stor. 

Svin har sjekkket kraftfôrpriser i oktober. Som et snitt for de kraftfôrslag vi følger øker prisen 14 øre hos FK Agri og Norgesfôr Dalebakken. Den samme prisøkningen ligger til grunn i Norsvins nye lønnsomhetskalkyler (se forrige utgave Svin). Hos Norgesfôr Strand er økningen enda større, eller 17 øre. I Rogaland derimot er økningen mer moderat. Fiskå Mølle øker prisen åtte øre i snitt, og hos konkurrent FKRA  går prisene faktisk ned.

Valuta og dyrere råvarer

–        Stor prisøkning skyldes både valutakurser og dyrere råvarer generelt. Svekket norsk krone gir dyrere mineraler og vitaminer, sier produktsjef svinefôr, Petter Nyeng i Felleskjøpet Agri. I tillegg er hvete og soya generelt dyre importråvarer. Men her skjer svingninger hele tiden. Det har samtidig skjedd et kraftig prishopp på norsk fiskeensilasje.

– Fiskeensilasje alene utgjør faktisk en prisøkning på kraftfôr på over et øre, forteller Nyeng. Han får støtte i sin analyse fra Norgesfôrmøllene.

FKRA skiller seg ut

–        Men hos Felleskjøpet Rogaland/Agder (FKRA) stiger ikke prisene. Men det må ses i lys av at FKRA hadde klart sterkest prisøkning på kraftfôr forrige gang Svin satte fokus på dette. Etter det har de satt ned prisen, og kommer dermed spesielt gunstig ut denne gang. Prisøkningen på Format Vekst blir i snitt bare to øre slik vi beregner dette og diefôr er ned i pris.

– Vi har en litt annen prisløype enn de andre. Vi er trolig raskere til å justere priser etter svingninger i råvarepriser. Havre var også helt ute av blandingene våre i fjorårssesongen. Vi har så langt i år også gjort gode råvareinnkjøp på gunstige tidspunkt, forteller markedssjef Aasne Aadland i FKRA.

 Topp kornkvalitet

–        – Kvaliteten på kornråvarer er helt topp i år. Selv i havre er ikke DON noe problem, sier Jørn Skoe i Norgesfôr Strand. I år bør derfor alt svinefôr ligge godt under grenseverdiene for mykotoksiner. Mjøsregionen der Norgesfôr Strand holder til, er et område så og si uten DON i kornprøvene.

– Men hele Østlandet har spesielt god kornkvalitet og lite DON i år, forteller Petter Nyeng i FK Agri. Dårligst er Solør/ Odal, men selv her er det kun fem prosent av prøvene i havre som ikke er egnet til svinefôr. Trøndelag har generelt ikke hatt noe DON-problem. Det har de heller ikke i år, men det er registrert noe mer Don enn på Østlandet og da særlig nord i Trøndelag.