Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Stikkord:

Kraftfôrpris gjør et hopp

Prisen på kraftfôr gjør et hopp og justeres nå to ganger hver måned. Fem øre ekstra prisoppgang betyr 22 000 kr lavere dekningsbidrag for en full konsesjon slaktegrisprodusent.


Fra midten av mars til midten av april er normal prisoppgang på kraftfôr 1 til 3 øre. Men prisene gjør i stedet et hopp fra 7 til 10 øre. Prisoppgangen er noe ulik hos ulike aktører og ulike kraftfôrslag til gris. Fjørfefôr med mer importråvarer øker mer i pris enn ­svinefôr.

– Det er særlig råvarer som soya, raps, roesnitter, maisgluten og mineraler/vitaminer som øker i pris, forteller Halvor Nordli i Norgesfôr Strand Unikorn. Det har fra mars til april resultert i 7 øre prisøkning på slaktegrisfôr ideal 50, mens prisen har økt noe mer på purkefôr. I Fiskå Mølle har de valgt en flat prisoppgang for alt svinefôr på 8 øre. I Felleskjøpet Agri går prisen på Vekst 120 opp 7 øre, mens purkefôr pluss proteinrikere blandinger øker noe mer i pris. I Norgesfôr Strand Hundseth øker prisen på svinefôr med ca. 9 øre. Omtrent samme utvikling har Felleskjøpet Agder og Rogaland, men prisoppgangen varierer noe fra kraftfôrslag til kraftfôrslag. Ingen av aktørene utelukker ekstra prisoppgang den neste måneden. 

– Det er stor usikkerhet omkring prisene framover. Råvaresvingninger gjør at vi må foreta prisjustering oftere enn før. Men vi gjør det vi kan for å dempe prisveksten både gjennom bruk av råvarer, innhold i resepter og utflating av priskurve til bonde, sier Aasne Aasland i Felleskjøpet Rogaland og Agder. 

– Det kan se ut som situasjon er i ferd med å stabilisere seg, men på et høyere nivå enn før. Enkelte svineprodusenter bør kanskje vurdere om de kan bruke rimeligere fôrblandinger enn de gjør i dag, sier Erik Uhr i Fiskå Mølle. For en konsesjonsbesetning slaktegris (framfôring av 2100 gris) betyr 5 øre i ekstra prisoppgang på svinefôr ca. 22 000 kr lavere dekningsbidrag per år. Det gjenstår å se om vi får ytterligere prisoppgang, og hva som blir kompensert i en ny jordbruksavtale.