Publisert: 16.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrkvalitet

 


Kraftfôrkvalitet

 

En arbeidsgruppe, nedsatt av styrene i husdyrorganisasjonene Norsvin, Norsk Fjørfelag og Geno, har utarbeidet krav til hvilken kvalitet de ønsker på fôrkorn til svin, fjørfe og drøvtyggere.

Gruppa har nå bedt industrien og veiledningstjenesten om tilbakemelding på hvordan de kan etterkomme kravene. Ut fra tilbakemeldingene vil vi vurdere om det er behov for å samle aktørene til et møte/-seminar, hvor vi går igjennom kravene og hva som blir gjort i forhold til dem.

 

Kravene:

1. Generelt bør all kornproduksjon styres ut fra avtagerne, matmøllene og husdyrprodusentene, sine behov.

2. Det oppleves i dag for stor uforutsigbarhet både i tilgang og kvalitet på fôrkorn. Vi er klar over at mye vil variere på grunn av klima og andre naturlige variasjoner. Vi mener allikevel at det kan gjøres mer for å gi en større forutsigbarhet for husdyrprodusentene, vi er spesielt bekymret for innholdet av mykotoksiner i enkelte år.

3. Det bør stimuleres til økt næringsinnhold i kornet både gjennom foredling og dyrkingsteknikk. Dette kan stimuleres gjennom ytterligere merbetaling for gunstige sorter og reelt protein og energiinnhold.

4. Konkret endring i dyrking av kornslag, vi etterspør mer dyrking av:

• Hvete. Hvete har 7 – 10 % mer energi enn bygg. I husdyrproduksjonene stilles det økende krav til ytelse, energiinnholdet i fôret er viktig for å sikre lavt fôrforbruk og høy tilvekst. Hvete er også gunstig for å sikre en god pelletskvalitet.

• Erter. Erter er en god stivelses og proteinkilde. Erter er en mulighet for å produsere mer norsk protein.

• Økologisk korn. Det er i dag et underskudd av norsk råvare samtidig som behovet i framtida vil øke.