Publisert: 29.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kraftfôrkostnadene eksploderer


Kraftfôrkostnadene eksploderer

Kostnadene i svineproduksjonen løper løpsk. Vi står så absolutt i fare for å få en kostnadsøkning på kraftfôret som kan løpe opp i både 30 og 40 øre ekstra per innkjøpt kilo for produsenten. Dette er atskillig mer enn forutsatt. Regnemestrene i kjøtt-bransjen pleier å kalkulere med at 10 øre i økte kraftfôrkostnader per kilo til bonden øker fôrkostnadene med 43 øre per kilo ferdig svinekjøtt ved et fôrforbruk på 4,3 fôrenheter per kilo produsert vare.

Reelle kraftfôrkostnader kan altså fort øke 150 øre per kilo svinekjøtt og mer.  I tillegg har bygge- og rentekostnader økt, selv om renta forhåpentligvis flater ut og kanskje går litt ned. Slakterienes kostnader har økt, og omsetningsavgiften blir kanskje også noe høyere. Det er åpnet for pluss 85 øre kiloen i målpris fra nyttår i jordbruksavtalen, men fortsatt ser vi behov for å heve målprisen på svinekjøtt i størrelsesorden to til tre kroner fra nyttår. Mange bekker små gjør en stor år, men det er kraftfôrkostnadene som reduserer dekningsbidragene sterkest.