Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kornprisene faller internasjonalt

De internasjonale prisene på korn og kraftfôrråvarer har falt den siste måneden som følge av økonomisk usikkerhet og god tilgang. I Norge har den våte høsten gått sterkt utover både kornkvantum og kvalitet.


Kornprisene faller internasjonalt

De internasjonale prisene på korn og kraftfôrråvarer har falt den siste måneden som følge av økonomisk usikkerhet og god tilgang. I Norge har den våte høsten gått sterkt utover både kornkvantum og kvalitet.

Prisene på soya og solsikke har gått ned på verdensmarkedet. Både solsikkemel og soyamel får derfor økte tollsatser fra og med november 2011. Verdensmarkedsprisen fører også til at prisutjevningsbeløpet for soyamel økes for november. På bakgrunn av dette har Statens landbruksforvaltning fastsatt nye tollsatser på protein- og fettråvarer til kraftfôr, og nytt prisutjevningsbeløp for kraftfôrråvarer.

Økonomisk usikkerhet

Den voksende usikkerheten rundt EUs gjeldssituasjon gir kraftige valutakursutslag som dermed påvirker råvareprisene, og endrer forventningene om fremtidig etterspørsel. Skulle situasjonen forverre seg og føre til en eventuell økonomisk nedkonjunktur, vil det føre med seg lavere etterspørsel. I øyeblikket er det ikke tilgangen som er det store problemet.

Norske forhold

I det siste har det vært betydelig tørrere vær enn tidligere i høst. For kornhøsten kom godværet dessverre for sent. Det har bare sporadisk vært høstet noe gjenstående korn de siste ukene. Den våte høsten har gått sterkt utover både kornkvantum og kvalitet. Enkelte kornarealer står fortsatt ute og vil ikke bli høstet. Dette er gjerne arealer det har vært umulig å komme ut på siden bakken har vært gjennomvåt i lang tid. Videre er det enkelte arealer med mye legde og påfølgende groing som også står ute. Det langvarige fuktige været har umuliggjort høsting av slike åkrer.