Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 16.11.2020

Stikkord:

Kornhøst over gjennomsnittet

Årets kornavling er over ­snittet, men litt mindre enn i fjor. Foreløpige analyser av årets korn viser god hygienisk kvalitet. Det er lave ­verdier for mykotoksiner i bygg og hvete. 


Anne K. Ingvoldstad, Felleskjøpet Agri

 

 

Det er også jevnt over lave verdier i havre. Alle havrelass testes med hurtig­analyse ved levering, og de få partiene som viser høye DON-verdier sorteres på egne siloer og brukes til de hus­dyrene vi vet tåler litt høyere DON-­verdier enn grisen.

Næringsinnholdet i årets korn ser bra ut. Både bygg, hvete og havre har relativt høyt innhold av protein og stivelse. 

Avlingsprognose høsten 2020
På Østlandet var det en fin vår og fin sommer med passe mengder nedbør. Kombinert med gode innhøstingsforhold i august og september, ga dette meget gode avlinger og korn av god kvalitet. Det er selvsagt lokale variasjoner, men jevnt over er 2020 et godt kornår på Østlandet. 

I Trøndelag har det vært en utfordrende sesong. Regnværet delte våronna i to. Noe ble sådd tidlig i april, mens resten ikke ble sådd før etter 17. mai. Deretter har det vært perioder med både tørke og regn, før godværet endelig slo til siste uka i september. I skrivende stund står det fortsatt igjen ca. fem prosent utresket korn. Det har vært lav hektolitervekt på både bygg og havre, spesielt på havre. Svært konsentrert og sein innhøsting har ført til svært travle tider på kornmottakene.

Ny prognose november
Prognosen fra Norske Felleskjøp ble justert 21. september, neste justering kommer i november. Prognosen for korn totalt anslås til totalt 1 226 000 tonn. Dette er en nedgang på tre prosent i forhold til i 2019, men seks prosent over snittet de siste fem årene. Prognosen bygger på arealfordeling etter såkornsalg og avlingsprognose fra Norsk Landbruksrådgivning. Prognosen for bygg er på 526 000 tonn, og det er tre prosent under fjoråret og to prosent over snittet siste fem år. Prognosen for havre er 268 000 tonn, og det er hele 23 prosent over fjoråret og åtte prosent over snittet siste fem år. 

Mye mathvete
Når det gjelder hvete, er prognosen på 364 000 tonn. Dette er 15 prosent under fjoråret, men sju prosent over snittet siste fem år. Foreløpige tall viser at ca. 70 prosent av hveten holder matkvalitet. Det er ifølge prognosen dyrket 54 000 tonn rug og rughvete, og cirka en fjerdedel av dette er matrug. Det er også dyrket til sammen 14 000 tonn erter, oljefrø og åkerbønner, noe som er en nedgang på 30 prosent fra i fjor. 

Kjemisk innhold i årets korn
Innholdet av protein i årets korn er relativt likt med det innholdet vi hadde i fjor. Proteininnholdet i rullert bygg ligger i overkant av 10 prosent, og det er bra, særlig sett i sammenheng med de høye avlingene. Siden andelen bygg er høy i svinefôreT, har innholdet av protein i bygg stor betydning for behovet for andre proteinråvarer i fôret. Proteininnholdet i havre ligger også godt i overkant av 10 % og i fôrhveten er proteininnholdet på ca 12 %. På Østlandet er det svært gode ­resultater for falltall på både bygg og hvete, og det er positivt for pellets­kvaliteten. Stivelsesinnholdet er også høyt i årets korn. Det gir god energikonsentrasjon i kornet, og reduserer behovet for tilsatt fett i fôret.

Til tross for en svært vanskelig sesong i Trøndelag, viser analysene så langt at falltallene er bra, og proteininnholdet tilfredsstillende. Men vi venter fortsatt på svar på en del prøver. 

Lite mykotoksiner i årets korn
Mykotoksiner er en samlebetegnelse på giftstoffer produsert av ulike muggsopper. Grisen er spesielt følsom for en del mykotoksiner. Ved alle våre kornmottak blir det derfor hvert år lagt ned mye jobb i å kartlegge innholdet av mykotoksiner i korn, og eventuelt sortere ut partier med høye nivåer. De mest aktuelle toksinene i norsk korn er trichothecener som produseres av åkermuggsoppen fusarium. Deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 er de mykotoksinene som er vanligst i bygg, havre og hvete.

Det er svært gledelig å se at det er ­veldig lave verdier for disse mykotoksinene i årets korn, både på Østlandet og i Trøndelag. Med årets nivå, vil kraftfôret være godt innenfor anbefalte grenseverdier for mykotoksiner. De lave mykotoksinverdiene man også ser i havre, gjør at havreandelen kan opprettholdes i svinefôret. Dette er gunstig både for grisens fordøyelse og for å forebygge magesår.

[Kilder: Norske Felleskjøp]