Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kontroll med avlen viktig

Mange årsmøteutsendinger viste tydelig skepsis til kostnadene ved å flagge hjem yorkshireavlen til Norge. Men så å si alle utsendinger var opptatt av å beholde norsk kontroll over avlsarbeidet. De fleste helte også klart til at alle norske svineprodusenter bør ha tilgang til en felles tredje rase.


Kontroll med avlen viktig

Mange årsmøteutsendinger viste tydelig skepsis til kostnadene ved å flagge hjem yorkshireavlen til Norge. Men så å si alle utsendinger var opptatt av å beholde norsk kontroll over avlsarbeidet. De fleste helte også klart til at alle norske svineprodusenter bør ha tilgang til en felles tredje rase.

 

Dette kom fram både i årsmøtedebatten og i gruppearbeidet. Gruppene ble bedt om å vurdere framtidige utfordringer for Norsvin på flere områder. Lavere seminpris, finansiering av avlsarbeidet over kjøttkiloen og økt samarbeid for å få ned kostnadene var noen stikkord i gruppebesvarelsene.