Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kontraktsproduksjon som svir

Hva skal kjøttprodusentene i Swedish Meats gjøre med aksjene sine i HK-Scan ? Må de starte opp igjen helt fra grunnen av, og danne nye innkjøpsforeninger som så selger grisene videre til det slakteriet som betaler best?


Kontraktsproduksjon som svir

Hva skal kjøttprodusentene i Swedish Meats gjøre med aksjene sine i HK-Scan ? Må de starte opp igjen helt fra grunnen av, og danne nye innkjøpsforeninger som så selger grisene videre til det slakteriet som betaler best?

 

Spørsmålet blir faktisk stilt i svenske landbruksmedia. Svenske svineprodusenter som har inngått treårige leveringskontrakter med Swedish Meats opplever nå at kontraktsproduksjon kan ha sin pris. Spesielt hvis en av partene, for ikke å snakke om begge, ikke oppfyller sin del av avtalen. Mange opplever nå at det er akkurat det som skjer. Svineprodusenter med leveringsavtaler selger til andre slakterier, og svineprodusenter som trodde på Swedish Meats’ løfte om konkurransedyktige priser føler seg sveket. Det hele kan komme til å ende med en diskusjon om hvordan svineprodusentene skal forvalte sine eierinteresser i det nye, store og finskdominerte kjøttkonsernet.

Det finsk-svenske kjøttkonsernet HK-Scan kunne knapt fått en verre start enn det har fått i Sverige. Selskapet ligger klart etter sine konkurrenter i utbetalingspris, og har, i følge Scan ABs direktør Magnus Lagergren, tapt minst tre prosent av leveransene. Det har skjedd til tross for at de står knallhardt på kravene om leveransetrohet til HK-Scan i henhold til treårige leveringskontrakter inngått med Swedish Meats da det bondeeide kjøttkonsernet drev egne slakterier. Det gjør det som kjent ikke lenger.

Etter snaut et år i Sverige er det kanskje tidlig å dømme HK-Scan. Men for svineprodusentene er det et faktum at selskapet har betalt fra 0,75 – 1,50 kroner dårligere enn sine svenske konkurrenter som for eksempel Skövde, Dalsjöfors, KLS, Ugglarp og Ginsten. Scan har tapt 100 000 slaktegriser på et krympende svensk marked det første halvåret. For det skjer i Sverige som i Danmark at mange slaktegrisprodusenter lar grisehusene stå tomme. De tjener bedre på å selge fôrkornet enn å la det gå gjennom grisene. Ved siste månedsskifte betalte eksempelvis Skövde, Ginsten og Dalsjöfors SEK 13,90 per kilo, mens Scan lå på 12,70. Med volumtillegg får eksempelvis en produsent med 7 000 slaktegriser per år opptil 14,30 per kilo hos Skövde, skriver Griseportalen. Prisene har kommet seg litt etter dette, nærmere bestemt 50 øre mer for Scan-produsenter med avtale (13,20 SEK per uke 41). Scanprodusenter uten avtale fikk da 11,70 (SEK).

Mange av Scans produsenter er fortørnet over den treårsavtalen om leveranser som mange av dem har inngått om leveranser til Swedish Meats i perioden 2006-2009. Den utelukker leveranser til andre. Produsentene mener imidlertid at Scan på sin side ikke har overholdt sin del av forpliktelsene i avtalen, nemlig konkurransedyktig betaling. Enkelte har derfor levert til andre. Scans direktør hevder imidlertid at prisene er konkurransedyktige sammenliknet med konkurrentene Danish Crown, Tönnies og Vion Group. Problemet for Scan er antakelig at svenske svineprodusenter anser svenske privateide konkurrenter til Scan som mer nærliggende konkurrenter enn de utenlandske selskapene som Scan-direktøren viser til. Men det aller største problemet for Scan-direktøren er at reduserte tilførsler gir dårlige kapasitetsutnyting i slakterianleggene. En fra før sliten økonomi blir enda mer anstrengt.

De dårlige tidene har gitt kamp om slakteskrottene. Jordbruksverkets oppgaver gir oversikt over hvor slaktedyr transporteres.

Derfor har Scan satt en stopper for kontraktsbrudd på treårsavtalen. Til sammen er det kanskje snakk om et 50- talls produsenter som har solgt griser til andre slakterier til tross for inngått leveringskontrakt med Scan. Disse produsentene risikerer erstatningskrav på 150 kroner for hver gris som har uteblitt, samt tilbakebetaling av kontraktsbonus på 20 – 30 øre per kilo gris.

Uansett hva Scan gjør eller ikke gjør, så synes det uungåelig at det blir bråk. Produsentmøter i høst bekrefter at Scan allerede har problemer med de som bryter kontraktene. Samtidig er det vanskelig å se hvordan selskapet skal unngå problemer med de 96 – 97 prosentene som lojalt følger opp kontrakten til utgangen av 2009. De vil naturligvis også stille sine krav ved neste korsvei. Brent barn har en tendens til å sky ilden. Jeg tipper at mange vil være svært forsiktige med å inngå nye leveringskontrakter med lange bindingstider uten å tenke seg svært nøye om, uansett hvilket slakteri som måtte tilby det.