Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Konsentrer deg om det viktigste

God lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen betyr å lykkes på noen fokusområder. Små forbedringer på papiret kan gjøre solide utslag på bunnlinjen.


Konsentrer deg om det viktigste

God lønnsomhet i slaktegrisproduksjonen betyr å lykkes på noen fokusområder. Små forbedringer på papiret kan gjøre solide utslag på bunnlinjen.

I slaktegrisproduksjon er det størst gevinst å hente når en har lavt fôrforbruk, høy kjøttprosent og lav dødelighet.

– Derfor er det viktig å ha hovedfokuset her, sa svinerådgiver Bjarne Knudsen under Gris i ’13. Både lavt fôrforbruk og lav dødelighet starter med å ha en godt reingjort stall.

– Du må vaske og desinfisere stallen, sier Knudsen. Ikke glem ventilasjonsanlegget. Ei dårlig rengjort pipe kan fort redusere kapasiteten med 10 prosent. Når så avdelingen er vasket må en få opp temperaturen til 28 grader slik at det blir tørt. Varm luft tørker huset mye raskere enn kald luft. Sjekk temperatur ved innsett. Å starte med et tørt varmt rom er viktig for å lykkes med innsettet, sier Knudsen. Temperaturen bør være ca 22-23 grader i rommet ved innsett for så å reduseres en grad i uka ned til 17 grader. Knutsen anbefaler en lasermåler for å kontrollmåle ulike steder i rommet og bingene. I siste del av slaktegrisperioden holdes ca 17 grader, men sommerstid må en uansett justere opp.

– Får en til 19 grader er det bra, sier Knudsen.

Juster fôringen

Deretter gjelder å få i grisen nok fôr og vann. Her er god forhygiene viktig, og det betyr regelmessig reinhold av våtfôrtank eller tørrfôrautomater.

– Det er dessuten viktig å justere opp fôrkurven slik at grisene får i seg så mye de kan fram til de er ca. 65 kg. Sjekk troa en halvtime etter fôring. Hvis den er blankslikket får de for lite. Det skal være reint i troa, men ikke blankslikket, sier Knudsen. Er det ikke spist opp får grisen for mye. Fôring må justeres både hvis grisen får for mye og for lite. Generelt skal fôrkurven være så bratt at noen binger bør justeres ned hele tiden.

Når det gjelder vann må alle nipler gi minst en liter i minuttet. Det bør sjekkes før hvert innsett, og er spesielt viktig i sommerhalvåret. Knudsen anbefaler å kontrollveie grisen i en binge hver uke for å følge med på tilvekst. Det mest optimale er å fôre fire ganger daglig med 4-5 timers mellomrom. I vinterhalvåret bør fôret fordels likt mellom fôringen. Om sommeren kan en med fordel fôre litt mer morgen og kveld (eks 28 prosent mot 22 prosent midt på dagen). En kan også starte fôring litt tidligere om morgenen om sommeren.  

Hvordan sikre høy kjøttprosent

Høy kjøttprosent er viktig for å lykkes som slaktegrisprodusent. Etter at grisen har passert 60-65 kilo bør en holde litt igjen på fôring, eller stille inn slik at grisene må jobbe litt mer for å få fôret ut av en tørrfôrautomat.  Knudsen anbefaler å bruke et fôr med lavt innhold av fôrenheter per kg.

– Fôr med 1,08 FEn per kg blir for høyt, mener Knutsen. Ellers kan kastrater og purker med fordel sorteres i egne binger. Sluttfôring bør være svakere for kastrater enn purker. Kastrater kan dessuten med fordel slaktes ut ved lavere vekt eller ei uke tidligere enn purker (slaktevekt rundt 75 kg er trolig mest optimalt). Slaktetidspunkt og utslaktingsstrategi er alltid viktig, men må veies mot puljetillegg.

Norge slår Danmark

Lav dødelighet er selvsagt viktig for økonomien i slaktegrisproduksjon. Lav dødelighet starter med å sikre at en kjøper friske smågriser og setter de inn i en tørr, varm avdeling. Deretter må en hele tiden passe på å ha optimal ventilasjon og klima i slaktegrisrommet.

– Grisen liker eksempelvis ikke å være i en binge med trekk, sier Knutsen og ber alle bruke noe tid på å observere grisene både når de hviler og ved fôring. Sjekk at alle grisene er oppe og spiser. Se også ekstra på grisen som forlater fôrtroa først. Griser som blir syke må flyttes til egne binger. Knutsen anbefaler å registrere alle dødsfall. Det gjelder både når i innsettet det skjer og mulig dødsårsak. Men når en sammenligner  fôrforbruk og dødelighet hos slaktegris i Norge/Danmark er Knutsen misunnelig på norske gjennomsnittstall. Mye av forklaringen på gode norske tall er trolig mindre sykdomspress og strengere norske arealkrav per slaktegris.

Godt resultat med SPF

Christen Engeloug fra Løten presenterte sin slaktegrisproduksjon etter Knudsens foredrag. Engeloug gjør ikke alt slik Knudsen anbefaler, men får gode resultater.

– Kjøp av SPF-gris fra en besetning er en nøkkel til suksess, mener Løtenbonden. Han setter inn grisen på 22 grader og følger temperaturanbefalingene til Knudsen. Engeloug har tørrfôr og varmer også opp vannet til 18 grader.

– Vi vasker og desinfiserer mellom hvert innsett, men kan hoppe over en vasking midt på vinteren hvis det er kaldt, opplyser Engeloug. Han kan ikke se at resultatet blir dårligere de gangene det ikke er vasket. Han sorterer heller ikke purker og kastrater i ulike binger, men er bevisst på å plukke ut mest kastrater ved første utslakting. Et innsett slaktes ut over to eller tre uker. Engeloug bruker kraftfôr (vekst 120) som eneste fôrslag. Dekningsbidraget for siste innsett lå på 359 kr, tilveksten var 1008 gram per dag, og fôrforbruket på 2,56 Fen/kg tilvekst. Kjøttprosent var på 62,2 og slaktevekt ca 80 kilo. Dødelighet var 0,6 prosent.