Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Komplett styring online


Komplett styring online

 

Det skjedde lavmælt og uten mye oppmerksomhet. Men i sommer ble en ny milepæl i norsk svineproduksjon slått ned. Det er neppe mange svineprodusenter i verden, hvis noen i det hele tatt, som har et komplett styringssystem for smågrisproduksjon, kombinert produksjon og slaktegrisproduksjon online.

Det startet i vinter med at purkeregistreringsdelen ble lansert. Men nå er også nettsystemets andre hoveddel, tilvekstdelen, på plass. Det betyr at også registreringer og rapporter for smågris og slaktegris er klar til bruk i In-Gris web. Dermed er hele grisens primære produksjonskjede integrert i styringssystemet. Det er verdt en fanfare!

Du kan selv velge om du vil gjøre separate registreringer for smågris- og slaktegrisperioden, eller om hele tilvekstdelen fra avvenning til slakt skal beregnes under ett.

For slaktegrisprodusenten er det interessant å merke seg at du også kan gjøre registreringer og beregne produksjonsrapporter for ulike slaktegrisavdelinger hvor det er mulig å skille slaktegrisleveranser og fôrforbruk. In-Gris web har også muligheter for både manuell registrering og automatisk overføring av kjøp og salg av smågris og slakteoppgjør.