Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kompetansekrav til husdyrhold utsettes

Agronomutdanning skal likevel være godt nok som kompetanse i dyrevelferd. Mattilsynet tok rev i seilene.


Kompetansekrav til husdyrhold utsettes

Agronomutdanning skal likevel være godt nok som kompetanse i dyrevelferd. Mattilsynet tok rev i seilene.

Det kom mange og sterke protester på at Mattilsynet i sitt arbeid for å bedre dyrevelferden i første omgang mente at agronomutdanning ikke ga nok kompetanse i dyrevelferd. Men nå har pipa fått en annen lyd.

 

– På grunn av behov for revurdering av kravene skal kravene ikke tre i kraft før 1. januar 2011. Det går fram av høringsbrevet fra Mattilsynet om krav til kompetanse i husdyrhold.

 

– Enig, skriver Norges Bondelag.

 

– Iverksettelsen av krav om utdanning i de ulike holdforskriftene bør utsettes. Vi ser fram til å delta i arbeidet med å revurdere, konkretisere og harmonisere holdforskriftenes kompetansekrav, skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til Mattilsynet. Forslaget til utsettelse kom etter sterke reaksjoner fra blant andre Norges Bondelag på Mattilsynet sin tolking av kompetansekravene. Spesielt sterke var reaksjonene på at Mattilsynet i første omgang ikke mente at agronomutdanningen gav nok kompetanse i dyrevelferd. Dette har man gått tilbake på og nå står det svart på hvitt på Mattilsynets nettside at all agronomutdanning i henhold til offentlig godkjent læreplan tilfredsstiller kompetansekrav til husdyrhold.

 

– Dette er et godt grunnlag for det samarbeid mellom Mattilsynet og næringen som nå må til for å revurdere, konkretisere og harmonisere holdforskriftenes kompetansekrav, sier rådgiver Solveig Skogs i Norges Bondelag.