Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kommunene får ansvar for klinisk veterinærvakt


Kommunene får ansvar for klinisk veterinærvakt

 

I dag er det staten som har det overordnete ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste. Nå foreslår landbruks- og matdepartementet å endre lov av 15. juni 2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, slik at det fra 2007 blir kommunene som får ansvaret for at det er klinisk veterinærvakt lokalt. Det blir også kommunene som fra da får ansvar for at det er tilgang på dyrehelsepersonell. Forslaget er nå sendt ut på høring med frist til 15. mai 2006 for å komme med kommentarer. Vaktordningen har tidligere ikke omfattet akvakulturdyr i industrielt oppdrett, og det blir heller ikke vurdert som aktuelt i den nye ordningen.