Publisert: 17.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kommunalt veterinærtilskudd


Kommunalt veterinærtilskudd

 

Systemet for forvaltningen av den nye veterinærvaktordningen er klart. Statens landbruksforvaltning (SLF) er ansvarlig for ordningen som overfører ansvaret for klinisk veterinærvakt til kommunene, og som gjør at kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester får stimuleringstilskudd. Samtidig overføres ansvaret for klinisk veterinærvakt frå staten til kommunene. Hvis Stortinget vil, blir det altså slik at kommunene fra 1. januar 2008 får ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell (veterinærer).

Bakgrunn for endringen er målet om å sikre hele landet tilgang på gode dyrehelsetjenester. Kommunene får øremerkede midler til den nye oppgaven, og det er satt av 12 millioner korner til stimuleringstilskudd i budsjettet for 2008. Fordeling av vakttilskudd og inndeling av vaktområder er avklart gjennom en avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske veterinærforening.