Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kokhett svinekjøttmarked kjøles ned

Trykket i svinekjøttmarkedet reduseres i 2007. Det hete markedet synes å kjølne betraktelig. Fortsatt blir det lave produsentpriser, men kjøttoverskuddet reduseres med 4400 tonn i forhold til forrige prognose.


Kokhett svinekjøttmarked kjøles ned

Trykket i svinekjøttmarkedet reduseres i 2007. Det hete markedet synes å kjølne betraktelig. Fortsatt blir det lave produsentpriser, men kjøttoverskuddet reduseres med 4400 tonn i forhold til forrige prognose.

 

Dette er budskapet i den reviderte prognosen for 2007 fra prognoseutvalget for kjøtt. For svinekjøtt er nå markedsoverskuddet redusert med 4400 tonn fra 11.900 til 7500 tonn. Det meste av nedjusteringa skyldes lavere semintall enn forventet.

Fra mai 2006 til og med 1. kvartal 2007 er det prognosert en økning i bedekningene på gris med ca 0,5 %. Med forutsetning om slaktegrisvekter på gjennomsnittlig om lag 76 kg, og en fortsatt effektivitetsøkning, gir dette en beregnet økning i antall tonn svinekjøtt på om lag 4 % fra 2006.

 

Prognosen for de viktigste dyreslagene er slik:

 

 

Utvikling i salgs-produksjon

Utvikling i engrossalg

Balanse tonn

Svinekjøtt

4%

1%

7500

Storfe og kalv

-3%

3%

-4300

Sau og lam

-1%

2%

-1400

 

Redusert pris øker salget

Prognoseutvalget har også lagd en alternativ prognose for 2007. Utvalget beregner at dersom engrosprisen for svinekjøtt ligger kr 1,85 under målpris, vil engrossalget skal øke med 2400 tonn. Ved siste månedsskifte lå vi ca 3 kroner under målpris. Tiltaket med kompensasjon for lavere slaktevekter er allerede i gang. Fram til april gir dette ca 1300 tonn lavere tilførsler. Vi sitter da igjen med 3700 tonn for mye, noe som er eksakt samme mengde som ble eksportert i 2006. Lavere svinekjøttpris vil i neste omgang føre til henholdsvis 900 og 150 tonn mindre salg av storfe og sau/lam. Vi får da følgende prognose:

 

 

Utvikling i salgs-produksjon

Utvikling i engrossalg

Balanse tonn

Svinekjøtt

3%

3%

3700

Storfe og kalv

-3%

2%

-3400

Sau og lam

-1%

1%

-1250