Publisert: 15.04.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Klokt å gi passe gass

De fleste i Norsvins årsmøte mente at det er riktig å øke målprisen på svinekjøtt med ei krone kiloen nå. Men det var også røster som ønsket en tredobling, og kanskje mer enn det.


- Klokt å gi passe gass

De fleste i Norsvins årsmøte mente at det er riktig å øke målprisen på svinekjøtt med ei krone kiloen nå. Men det var også røster som ønsket en tredobling, og kanskje mer enn det.

Norsvins årsmøtedebattanter var som vanlig innom en rekke temaer, men det var tilløp til litt høyere temperatur i år enn de siste årene. Det frisket absolutt opp debatten. Per Inge Egeland, Rogaland, sa at rogalendingene reagerte sterkt på Norsvinstyrets vedtak om immunologisk kastrering (vaksinekastrering). De syntes det var uheldig at de ikke ble hørt i denne saken før styret gjorde vedtak. Egeland var også kritisk til prosessen og demokratiet i forbindelse med januarledersamlingens behandling av uttalelse til jordbruksforhandlingene. Han etterlyste et oppsett fra organisasjonen før fylkesledersamlingen ble samlet for å drøfte dette, og ba om at det ble tatt grep for å få bedre demokratiske prosesser i tunge saker.

 

Målpris opp

– En sterk høyning i målprisen nå kan gi kalkyler som skaper galopperende rekruttering. Etablering må skje i takt med markedets behov. Jeg tror ei krone i økt målpris er riktig nivå nå. Jeg oppfattet heller ikke prosessen rundt jordbruksforhandlingene i januar som udemokratisk. Vi må også ha sterkt fokus på kostnadene i produksjonen vår. Pris er et viktig virkemiddel, men jeg tror ikke på langvarig underdekning, sa Hans-Ole Sætra Erikstein, Telemark. Rogalands Sem Garborg pekte på at det ikke har vært målprisøkning siden 2011. – Jeg synes den godt kunne øke med tre kroner. Det er stor fare for økning i kraftfôrprisen, og vi trenger noen gode stabile år nå, mente Garborg. – Det er en utfordring at vi ser en begynnende grasproduksjon i korndistriktene på grunn av kornprisene. Vi vet også at det kan bli tungt å få nye friske midler til kompensasjon for kraftfôrprisøkninger som måtte komme, sa Buskeruds ene utsending, Torhild Kure. Hun ba for øvrig styret vurdere om ikke alle fylkeslag kunne stille med minst to årsmøterepresentanter. Trøndelags Tor Henrik Jule var fornøyd med at det nå er en lettere stemning i hele næringa på grunn av markedsbalansen. Det ble litt debatt om Norsvins Rogalands ønske om å heve målprisen med mer enn ei krone kiloen, men det syntes å være et flertall i salen som støttet Norsvins anbefaling overfor markedsregulator og forhandlingsparter.

 

Distribusjonsrutiner

Magnar Fjeldheim, formeringsbesetningseier og svineprodusent gjennom 30 år i Rogaland, etterlyste bedre sæddistribusjon. – På Østlandet er det sikkert bra, men på Vestlandet, Trøndelag og nordover er det behov for at Norsvin ser på distribusjonsrutinene. Det er en svakhet at det er Posten som har ansvaret for at pakkene kommer fram. På den måten fraskriver Norsvin seg ansvaret. Jeg ser purkeringer og andre som sliter med resultatene fra tid til annen, sa Fjeldheim. Norsvins direktør Olav Eik-Nes svarte med å si at organisasjonen så absolutt tar ansvar for kvaliteten i sædproduksjonen. Men han advarte mot at organisasjonen også skal ta ansvar for all distribusjon.

 

LA-MRSA

– I Trøndelag har vi ellers brukt mye energi på LA-MRSA-saken i vinter. Det ble brukt uttrykk som cowboyvirksomhet om enkelte produsenters handlemåte, og det synes jeg er uheldig. Sjøl om vi har sett eksempler på uheldig dyreflyt, så er det nyanser i dette. Men vi må bli tydeligere. Når folkehelsa har en utfordring som følge av bakterien så må også staten steppe opp og dekke regninga. Jeg er enig i at vi trenger forskrifter både når det gjelder testing av folk og god livdyrflyt. Men mye sitter i hodene våre også. Vi har tiltak som vi kan sette i verk i morgen, sa Jule. Per Inge Egeland, Rogaland, var enig i dette. Rogalendingene har som kjent vært igjennom samme sjauen, og det er for dårlig at staten bare dekker et års produksjon etter sanering. Dette må Bent Høie ta tak i, sa Egeland.

 

Fryktet vaksinekastrering

Østfolds Therese Kiserud var sterkt kritisk til omfavnelsen av vaksinekastrering på gris. – Forbrukertilliten er avgjørende. Den har vi i dag, og den kan vi ikke risikere. Vi har kun én produsent av denne vaksinen, og vi har undersøkelser som viser at et klart flertall støtter dagens måte å kastrere på. Nordmenn har lav toleransegrense for rånesmak, og arbeidsgruppa som har utredet dette viser selv til usikkerhet når det gjelder effekt og virkning av vaksinen. Vi må ta oss tid til å finne alternativer som vi og forbrukerne kan leve med og gå god for, sa Kiserud.

 

Mer internasjonalt

Bjørn David Bratlie, Hedmark, reiste spørsmål om Norsvin som organisasjon er god nok med tanke på den globale virksomheten som nå dominerer aktiviteten. – Det er mye nasjonal politikk her på årsmøtet. Den nye situasjonen vil kreve mye mer av oss som eiere og Norsvin som organisasjon når det gjelder internasjonale utfordringer. Har vi eierrepresentanter som er kunnskapsrike nok til å stå i dette? spurte Bratlie.

Han mente at FK Agri og Nortura gjennom fusjonen har fått realverdier til halv pris, og oppfordret Norsvin til å vurdere å kjøpe ut Nortura og FK Agri som eiere, blant annet fordi de ikke har kultur for globalt konkurransemarked. Bratlie syntes også at den internasjonale konkurransesituasjonen burde vært et eget tema på årsmøtet, og han opppfordret Svin til å skrive mer om det som skjedde internasjonalt.

– Vi kan ikke stille som eierrepresentanter på møter om internasjonale spørsmål som lærekandidater, sa Bratlie.