Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

KLF har 182 medlemsbedrifter


KLF har 182 medlemsbedrifter

 

Etter at Fjørfebransjens Landsforening våren 2007 slo seg sammen med Kjøttbransjens Landsforbund, har den fusjonerte organisasjonen nå 182 medlemsbedrifter med en samlet omsetning på vel 14 milliarder kroner, og 4350 årsverk. Det nye navnet på organisasjonen for de privateide kjøttbedriftene er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).