Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Klauvproblemer er oversett


Klauvproblemer er oversett

 

Et europeisk symposium arrangert av Zinpro har rettet søkelyset mot klauvlidelser hos gris. De fleste var enige om at klauvproblemer og halthet er problemer som oversees i hele verden. Amerikanske tall antyder at 90 prosent av purkene som slås ut har klauvlidelser, mens halthet er en av årsakene til at 47 prodsent av purkene slås ut. De økonomiske konsekvensene av problemet er store, skriver Hyologisk. Ei halt purke koster forsiktig anslått 1300 danske kroner i tapt produksjon og økt risiko for å bli slått ut.