Publisert: 08.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttprosentlikningen skal oppdateres i 2013

Disseksjon er på vei ut, og computertomografi (CT) er løsningen når nye metoder for oppdatering av kjøttprosentlikningene skal gjøres i 2013. Ved skivemessig CT-fotografering blir det tatt 140 tverrsnittbilder per gris.


Kjøttprosentlikningen skal oppdateres i 2013

Disseksjon er på vei ut, og computertomografi (CT) er løsningen når nye metoder for oppdatering av kjøttprosentlikningene skal gjøres i 2013. Ved skivemessig CT-fotografering blir det tatt 140 tverrsnittbilder per gris.

– Vi planlegger nå søknaden til Forskningsrådet for å få stipendiatmidler til utarbeidelse av nye metoder og mål i 2013. Da vil CT bli brukt som målemetode alene. Det pågår for tida en stor prinsipiell diskusjon om dette også i EU-kommisjonen. Frankrike har for eksempel søkt EU-kommisjonen som første land om kun å bruke CT som målingsmetode når det gjelder kjøttprosenten. De mener den er bedre enn disseksjon, sier klassifiseringssjef Morten Røe i Animalia til Svin.

Morgendagen

Han legger ikke skjul på at også han ser på CT-teknologien som framtidsrettet. Alternativet er den gammeldagse dissekeringen, hvor det brukes kniv og skalpell på minst 120 griser for å finne grunnlaget for fastsettelse av kjøttprosentlikningen. CT-resultatene ligger også litt høyere enn ved faktisk disseksjon. Noen privateide slakterier i Norge presser på fordi de har mistanke om at hampshiregrisen diskrimineres ved dagens kjøttprosentlikning.

 

Tester Autofom

Både private og samvirkeeide slakterier i Norge lukter nå på mulighetene for å bruke Autofom på sine anlegg. Dette er en automatisk klassifiseringsmetode som legges inn på slaktelinja etter skolding av grisen. Bakgrunnen for at Autofom nå er aktuell som klassifiseringsmetode, er svært gode testresultater fra Belgia, Polen og Spania. Autofom er langt dyrere i innkjøp enn GP7 instrumentene som vi bruker til klassifisering i dag. Fordelen med Autofom er at den er helautomatisk, jobber uten bemanning. Den er først og fremst aktuell for større slakterier. Hvis kjøttprosentlikningen for alle instrumenter skal oppdateres i 2013, bør kanskje også alle aktuelle klassifiseringsmetoder som slakteriene kan tenkes å ta i bruk være med i denne omgangen. Målet for utvikling av ny kjøttprosent i 2013 er utvalg etter spekktjukkelse og vekt, men også etter rase og kjønn.