Publisert: 11.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttoverskudd og tomme butikkhyller

Det er et paradoks at flere dagligvarekjeder i sommer har rapportert om tomme hyller for enkelte grillprodukter av svinekjøtt, samtidig med at vi har økende overproduksjon og innfrysing av svinekjøtt.


Kjøttoverskudd og tomme butikkhyller

Det er et paradoks at flere dagligvarekjeder i sommer har rapportert om tomme hyller for enkelte grillprodukter av svinekjøtt, samtidig med at vi har økende overproduksjon og innfrysing av svinekjøtt.

 

– Men flere tiltak er aktuelle for å avhjelpe situasjonen, skriver Gild Norsk Kjøtts styreleder Harald Mork i Nationen. Han svarer på en utfordring fra en av sine eiere, Johan Arnt Dahlen fra Ekne i Nord- Trøndelag.

Salget av grillkjøtt har vært bra i sommer, ikke minst av nakke- og sommerkoteletter. Det skyldes at flere kjeder har brukt disse produktene som lokkemat til nedsatt pris. Og dette har i sin tur ført til leveringsproblemer av disse produktene, særlig på Nord-Vestlandet og i Midt-Norge. Men også ellers i landet har det gått tomt for enkelte produkter.

– Økt skjæring høres ut som et nærliggende tiltak. Men dette er et tveegget sverd. Kjøttsamvirkets mål er å skape størst mulig verdier for sine eiere. Det gjør vi best ved å omsette hele dyret ferskt, til en best mulig pris. Økt skjæring for å få flere nakkekoteletter, som representerer åtte prosent av grisens vekt, vil naturligvis øke lagerkostnadene for andre stykningsdeler som skinke, bog og så videre. Kanskje bør etterspørselen vris over på andre produkter? I sommer har vi prøvd begge deler, skriver Mork.

Han sier at en rekke tiltak er satt i verk for å dempe produksjonstrykket og øke omsetningen av svinekjøtt utover høsten og vinteren.