Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Kjøpte konkursgarden i Time

– Det er god nok plass her. Huset er skalert for å produ­sere mye gris, sier Johanna Håland og Ingvar Garpestad. De kjøpte konkurseiendommen i Lye for 14,2 millioner kroner.


Nr. 8 – 2019

 

Bildet: Johanna Håland og Ingvar Garpestad på tunet foran et av de mange store husene på garden de har kjøpt, grisehuset.  [Fotos: Tore Mælumsæter]

 

Den 1. oktober ble de eiere av eiendommen etter Bjørn Høyland som ble slått konkurs. Det var fem ansatte på garden da konkursboet ble stiftet den 29. juni 2018. Det er over 4000 kvadratmeter grisehus i det toetasjes ­bygget på garden.

– I forhold til dagens produksjon på 105 årspurker er det mer enn god nok plass. Det er imidlertid en del som må gjøres her på garden, blant annet å bedre ventilasjonsanlegget, sier de nye eierne.

Melk også
Men det er mer enn svineproduksjon som skjer på Høyland innunder Lyefjellet. Et kufjøs fra 2003 har ei disponibel melkekvote inkludert leieavtaler på 650 tonn fram til nyttår. Men konkursboet har sagt opp leieavtalene fra nyttår. Kvoten på gården er 211 tonn. Allerede tidlig på 2000-tallet ble det installert melkerobot.

Johanna og Ingvar leier en melkekvote på 68 tonn fra nyttår, slik at de samlet disponerer ei kvote på 279 tonn fra nyttår. De tar ut den ene av melke­robotene, og fortsetter med bare én.

Tror på SPF
Det er et mål for Johanna og Ingvar å bruke mest mulig av gardens egne ressurser. De skal leie 50-60 tonn kvote og litt dyrka jord og beite. Ressursene på garden er 180 dekar dyrket jord og 550 dekar innmarksbeite som er godkjent som spredningsareal. De nye eierne har tro på SPF, og vil gradvis forsøke å vri produksjonen i den retningen.

– Av den grunn ønsker vi også mest mulig egenrekruttering. Det blir nødvendig å forsøke å lukke besetningen så godt som mulig, sier Ingvar ­Garpestad.

 

Garden ligger på adressen Høylandsveien 74 like innunder Lye-fjellet i Time. Hååna i forgrunnen.

 

Variabel kvalitet
Bygningsmassen på garden er av ­varierende kvalitet. Noe er bra, og noe trenger fornyelse og opprusting.
Størstedelen av skallet på grisehuset er bygd i 1978, men det er løpende oppgradert etter hvert som det er påbygd. Grisehuset er dels i én og to etasjer, med ganger i mellom etasjene. Samlet areal i grisehuset er 4200 kvadrat­meter, så det er god plass til dagens produksjon.

Det er også et stort sauefjøs på garden, og det tenker de å fortsatt bruke til sau. De har gode utmarksressurser, og satser på 70 vinterfôra sauer. I tillegg skal de også ha 20 Angus kjøttfe.

De fikk kjøpt garden fire-fem millioner under takst, men det må investeres en del penger for å få husene til å fungere slik de nye eierne helst vil. I den vanskelig prossessen de nå har vært igjennom og fortsatt står i, skryter Garpestad av god hjelp og gode råd fra flere hold, ikke minst Fiskå Mølle.

Odel
Det er odel på eiendommen. Derfor kan det være risikabelt å investere altfor mye i bygningsmassen, men de tar en sjanse og investerer det de føler er nødvendig. Det var folk i sving med restaureringsjobbing både i inn- og uthus da Svin besøkte garden i begynnelsen av oktober.

Nok å gjøre
Det blir ikke mye fritid på de to nye eierne i tida som kommer. Riktignok skalerer de ned produksjonen i forhold til det som var, men fortsatt er det mye som skal gjøres og ordnes opp i. De driver også en maskinstasjon, og leiekjører leiekjøring for andre som har behov. I tillegg jobber Garpestad som arbeidsformann for bygg- og anleggsfirmaet Vassbak og Stol AS, som blant annet i disse dager jobber med ­bygging av ny Riksveg 3 i Løten på Hedmarken. Annenhver uke er han derfor i Mjøstraktene.