Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøpte gard med nedslitt grisehus

Ken Ove Dahle ville ha mer å gjøre. Dermed ble det besluttet å utvide kombinertproduksjonen så mye som reglene tillater. Han håper at han fortsatt skal oppnå produksjonsresultater i tråd med driftsplanen.


Kjøpte gard med nedslitt grisehus

Ken Ove Dahle ville ha mer å gjøre. Dermed ble det besluttet å utvide kombinertproduksjonen så mye som reglene tillater. Han håper at han fortsatt skal oppnå produksjonsresultater i tråd med driftsplanen.

-Jeg var 23 år da jeg kjøpte denne garden i 1997. Grisehuset var ganske nedslitt, og jeg har drevet kombinert produksjon på 36 årspurker. I fjor solgte vi vel 170 smågriser og 700 slaktegriser. Men når den nye fødeavdelingen står klar regner jeg med at det blir solgt vel 300 smågriser og nærmere 1200 slaktegriser. Jeg trives med dette, og vil ha grisen som arbeid. Da måtte jeg rett og slett skaffe meg litt større produksjon og litt mer arbeid. Tida var inne til å ta et valg. Det blir mye arbeid, men det blir mye frihet også, sier Ken Ove Dahle.

 

Stor egeninnsats

Vi er på Kverve i Brønnøy kommune. Ken Ove viser rundt med sønnen Andreas, som snart blir to år, på armen. Det har vært stor egeninnsats i byggeprosjektet. Dahle har fått hjelp av faglærte og ufaglærte i nabolaget. De startet å grave i mai, og veggene var oppe i begynnelsen av oktober. Grunnarbeidene er stort sett gjort sjøl ved hjelp av en god kamerat. En annen kollega fra en kugard har også hjulpet til i en tre måneders fase.

 

Har fikse ringsmulighet

Det bygges ny fødeavdeling og bedre plass til purkene. Huset har betongvegger og 24 meter brede taksperrer. Det er lagt trepanel i taket, noe som gjør det greit å skru opp alt som må festes i taket. Tverrveggen i huset og den gamle veggen mot gamlehuset skal epoxymales. Det er fangbåser og Reimebinger med varmestyring i smågrishjørnene i fødeavdelingen. Tørrfôringsanlegget kommer også derfra. Dahle er vant til å kunne fiksere under grisinga i gamlefjøset, og han ville beholde denne muligheten også i det nye. Det blir 20 nye fødebinger med fiksering, og mulighet for fire binger uten fiksering. Denne plassen skal foreløpig brukes til smågriser. V entilasjonssystemet kommer fra Skov. Det blir tørrfôringsanlegg i det nye kombinerthuset.

 

Moderate krav i driftsplanen

Vi studerer den ferske driftsplanen som Dahle har fått hjelp til å sette opp av Norturarådgiver Arne Flatmo.

 

-Jeg vil mene at forutsetningene i driftsplanen er moderate. De bør være realistiske. Tidligere har jeg greid mellom 23 og 25 avvente, og da burde jeg vel greie det når jeg får et nytt og bedre hus også, sier Ken Ove.

 

-Stor egeninnsats og mye ominnredning gjør at lånebelastningen ved produksjonsutvidelsen blir vesentlig atskillig mindre enn ved et nybygg med tilsvarende produksjon. Han regner med at nybygget på 310 kvadratmeter kommer på 2,6 millioner. Ombygging av det gamle og innsetting av ny innredning vil også koste litt, og sammen med gammel gjeld er det derfor satt opp en samlet gjeldsbelastning på fem millioner i driftsplanen.