Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

2500 purker omfattes av utkjøpsordningen

Kjøper ut purker for 40 millioner

Også Rypdal purkering ble med da den frivillige utkjøpsordningen for purker ble avsluttet på sensommeren. Reguleringsmidler for 40 millioner kroner brukes for å kjøpe 2500 purker ut av markedet.


Nr 7 – 2019

– Tiden er ikke inne for å øke svinekjøttproduksjonen nå. Det slår direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked fast.

Det var åpnet for utkjøp av inntil 4000 purker da ordningen ble kunngjort, men fasiten ble altså 2500 purker etter at navet og flere satellittbesetninger i  Rypdal purkering i Tresfjord, Møre og Romsdal, frivillig ble med i ordningen. Noen satellitter fortsetter videre gjennom avtaler med andre nav. Nortura Totalmarked har forholdt seg til de forskriftene som Omsetningsrådet har lagt for ordningen.

– Hvilken effekt tror du dette vil få i markedet, Skulberg?

– Effekten vil nok ikke slå ut for fullt før i 2020. Men noen tegnet avtale ganske tidlig etter at ordningen ble kunngjort, så vi vil nok også se litt mindre gris framover mot jul.

– Fornøyd med oppslutningen?

– Vi ser av prognosen for 2020 at ordningen med det tilslaget vi nå snakker om gir en svak underdekning på 800 tonn neste år. Det betyr at et utkjøp av 2500 purker ikke er for mye. Etter vår vurdering er en underdekning i denne størrelsesordenen helt nødvendig. I praksis betyr forhåpentligvis dette at totalmarkedet for svinekjøtt blir mye bedre, men ikke mer enn akkurat det som må til. Bare én kilo høyere slaktevekt slår ut i markedet med tusen tonn ekstra svinekjøtt. Det er ikke rom for å tenke på økning av svineproduksjonen nå, mener han.

Signalene fra markedet er at kjøttbransjen skal greie å opprettholde salget av svinekjøtt i 2020 på samme nivå som i inneværende år, hvor det ser ut til å bli på om lag 99 prosent av fjoråret igjen.

– Enhver produksjonsøkning ut over det vi selger vil bety et overskudd som vi ikke kan eksportere. Alle koteletter som produseres i årene som kommer må ­selges og omsettes i Norge. For svineprodusentene betyr dette en litt annen hverdag når eksportmulighetene fases ut i løpet av neste år. Da er det bom stopp for reguleringseksport av svinekjøtt. Derfor må vi ha en svak underdekning i markedet om vi skal greie å holde prisene oppe, sier Skulberg.

Det koster også produsentene penger å regulere et balansert svinekjøttmarked. Første halvår har det lett for å gå litt inn på fryselager, varer som det blir behov få ta ut nærmere jul. Selv i et forholdsvis balansert svinekjøttmarked må produsentene regne med å få et trekk i form av omsetningsavgift på 70 – 80 øre kiloen.

Utkjøpsordningen i korte trekk

// Formålet med utkjøpsordningen er å redusere antall purker i Norge.
Dermed vil smågrisproduksjonen reduseres, og bedre markedsbalanse kan oppnås.

// Det er Omsetningsrådet som har vedtatt retningslinjene. Det er frivillig om produsentene vil delta eller ikke. Det gis et tilskudd per avlspurke på kr. 16 000 for purker som deltar i utkjøpsordningen.

// Eier/driver som deltar i utkjøpsordningen må avvikle enhver form for
produksjon av gris de neste sju år. Samboer/ektefelle kan heller ikke starte opp med svinehold de neste sju år.

// Heftelsene tinglyses på gårds- og bruksnummer, slik at det ikke kan
drives med produksjon av gris de neste sju år.

//Satellitter kan kjøpes ut separat, eller hele purkeringer kan delta.