Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøper korn med prisnedskriving

I Skiptvet i Østfold investerer svineprodusentene i Mørk Engebretsen Invest i eget silo og kornanlegg. Korn med prisnedskriving kjøpes gjennom Unikorn.


Kjøper korn med prisnedskriving

I Skiptvet i Østfold investerer svineprodusentene i Mørk Engebretsen Invest i eget silo og kornanlegg. Korn med prisnedskriving kjøpes gjennom Unikorn.

 

Det er ikke ofte det bygges nye korn- og mølleanlegg i Norge. Men svinebøndene Henrik Mørk Eek og Svein Engebretsen i Skiptvet bygger opp et stort anlegg med siloer, rensemaskin, vekt og korntørke. Anlegget ligger under to kilometer fra ei eksisterende bygdemølle.

Skiptvet kommune oppgir at Mørk Engebretsen AS har søkt byggetilatelse til å føre opp to kornsiloer på til sammen 3400m3, men ikke anlegg for egen møllevirksomhet. Fra før av finnes utstyr/opplegg for egen kraftfôrproduksjon. Fra før av finnes det også to lagersiloer på til sammen 1000 m3 ved grisehuset hos Mørk Engebretsen. Selskapet Cimbria A/S opplyser å ha levert både kornvekt, lagersiloer, tørke og renseanlegg til Mørk Engebretsen. Det investeres i moderne vekt og renseanlegg som alene koster cirka 800 000 kroner. Leverte siloer er større enn 3400 m3.

 

INVESTERER I SILOER

– Vi investerer ikke i mølle, bare store kornsiloer for å kunne ta i mot korn til bruk i Mørk Engebretsen Invest. Totalt vil vi nå kunne ta i mot 4000–5000 tonn korn, sier Henrik Mørk Eek til Svin. De har heller ikke tenkt å selge fôr eksternt, og tror derfor ikke det er behov for at fôret varmebehandles. På spørsmål om hvem de skal kjøpe korn fra, svarer Mørk Eek at det blir kun et utvalg av større kornprodusenter.

– Vi skal ikke ha et anlegg med åpningstider der hvem som helst skal tippe et kornlass, sier Mørk Eek. I tillegg har de avtale med UNIKORN om kornkjøp.

– Jeg kan bekrefte at Mørk Engebretsen Invest har et kundeforhold til oss og kjøper korn med prisnedskriving til sin virksomhet, sier markedssjef Helge Remberg i Unikorn.

– Vi har sjekket dette med Statens Landbruksforvaltning (SLF). Salg til Mørk Engebretsen er fullt lovlig, kommenter Remberg. Hvis andre svinebønder har lignende opplegg som Mørk Engebretsen, og vil ha en avtale om å kjøpe korn med prisnedskriving av Unikorn, så er det mulig.

– Vi sjekker lovligheten av en slik avtale med SLF. Dessuten teller andre forhold som hvor kredittverdig kundene er, opplyser Remberg.

Remberg vil ikke svare på om det er slik at Mørk Engebretsen kan tømme eget og andres korn rett på sjakta i Skiptvet, selge det til Unikorn for så å kjøpe samme korn tilbake til en lavere pris med prisnedskriving. En slik praksis kan også i følge Statens Landbruksforvaltning være lovlig. Det som ikke er lovlig er hvis det oppnås prisnedskriving på samme kornlass flere ganger.

Remberg vil heller ikke kommentere hvor mye korn de skal selge til Mørk Engebretsen eller til hvilken pris.

– Vi kommenterer ikke slike detaljer, sier Remberg.

 

ALLE KAN KJØPE NEDSKREVET KORN

Øyvind Breen, seniorrådgiver i Statens Landbruksforvaltning bekrefter at det er fullt legalt at kornkjøper Unikorn har avtaler om salg av prisnedskrevet korn direkte til svineprodusenter. Men slike avtaler må gå gjennom en godkjent kornkjøper. Han sier at SLF ikke går inn og godkjenner kundene til Unikorn. Det har de heller ikke gjort i dette tilfelle.

Styreleder i Unikorn er Toralf Hvidsten, daglig leder i Østfoldkorn BA.

– Jeg er kjent med at vi har en avtale med Mørk Engebretsen, men dette har ikke vært noen styresak, sier Hvidsten.

– Avtalen blir en forretningsmessig sak som ikke styret legger seg opp i. Det gjør vi kun hvis saken er politisk betent eller problematisk for noen av eierne i Unikorn. Vi har ikke fått noen signaler om at vårt forhold til Mørk Engebretsen skulle være det, sier Hvidsten til Svin.

Unikorn eies av Bygdemøllenes Investeringsselskap (BI) med 50,2 % og statlige Cermaq med 48,8 %. Østfoldkorn BA eier igjen over halvparten av aksjene i BI, og har dermed kontroll i selskapet.

 

STORDRIFTSFORDELER

Unikorn kommenterer som sagt verken pris eller hvor mye korn de selger til Mørk Engebretsen Invest. Etter størrelsen på mølla og den svineproduksjon dette omfatter i dag kan det dreie seg om 3000–4000 tonn. Hvis Mørk Engebretsen har en avtale med Unikorn om å få halve prisnedskrivingstilskuddet, hvilket i følge aktører i bransjen ikke er usannsynlig, mottar de i så fall rundt en halv million kroner i støtte fra staten årlig. Det er en støtte som andre svin- og fjørfeprodusenter med egen fôrproduksjon ikke mottar. Dette vil i praksis si at man får både stordriftsfordeler og ekstra tilskudd fra staten fordi en driver stort.

En annen forklaring kan være at andre svineprodusenter med hjemmemaling som Svin har vært i kontakt med ikke har fortstått hvordan systemet med prisnedskriving kan fungere. Flere og flere svineprodusenter satser i dag på produksjon av eget kraftfôr.

 

MATTILSYNET VURDERER

Mattilsynet har registreringslister over foretak og gårder som lager mer enn 200 tonn kraftfôr. Hvis kraftfôret i tillegg omsettes, står foretakene på egne lister der det er krav til varmebehandling av kornet, samt at de skal kontrolleres jevnlig av Mattilsynet. Kraftfôrproduksjon med varmebehandling blir dermed både dyrere og en mer omfattende prosess.

Mørk Engebretsen Invest A/S står per i dag på liste av de som produserer eget kraftfôr, men ikke på liste over de som omsetter slikt fôr.

– Mørk Engebretsen A/S eier eller leier grisehusene de produserer fôr til. Vi er derfor usikre på om dette skal regnes som omsetning eller ikke i henhold til regelverket. Mattilsynet vurderer konkret denne saken, sier Kirsti Ulsfoss leder i Mattilsynet Indre Østfold.

 

Mørk Engebretsen Invest AS

Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) med samarbeidspartnere har i løpet av få år bygd seg opp til en betydelig aktør i svineproduksjon. Modellen deres ligner purkeringenes der et selskap eier purkene og leier ut disse til smågrisproduksjon. Smågrisen selges videre til enheter som har slaktegrisproduksjon. Salgstidspunktene er ikke nødvendigvis de samme som under ordinær svineproduksjon, hvilket gjør det mer komplisert. Produksjonsenheter med purker, smågrisproduksjon og/eller slaktegrisproduksjon leier produksjonslokaler, fôrproduksjon og konsulenttjenester av MEI. Selskapet har nylig fått medhold hos Statens Landbruksforvaltning om at dette kan ses på som ulike, atskilte enheter. Mattilsynet vurderer nå om fôret omsettes eller om det er en enhet, etter et annet regelverk.

Selskapet eier selv grisehus med 88 fødebinger til smågrisproduksjon foruten siloer og anlegg til egen fôrproduksjon. Det leier/eier dessuten fire andre grisehus for purker, smågris og slaktegris.

Fôrproduksjon er økt mye siste år. Investeringsselskapet eier ikke eget jordbruksareal. Det kjøper i stedet korn, og dette skjer nå først og fremst gjennom Unikorn.

I tillegg til Mørk Engebretsen Invest AS og eierne Ove Henrik Mørk Eek/Svein Engebretsen, er deltakerne i samarbeidet Jan Arild Torekoven (driver stort slaktegrishus leid av MEI med plass til ca. 5000 slaktegris på årsbasis hvis 3,5 innsett), Mareno Fugespesialisten v/Mareno G. Mørk (driver nytt slaktegrishus leid av MEI) og Grisen Fabio v/Hamon Fabio Moddad (leier grisehus hos tidligere kombinert besetning gjennom MEI). De nevnte leier eller står som driftsansvarlige for et grisehus. Spredeareal er det i utgangspunktet ikke vanskelig å leie i Skiptvet.

I tillegg har Mørk/Engebretsen gjennom selskapet Hampshire AS bygd opp en betydelig svinebesetning i Latvia. Her er har de fått tilført kapital fra Innovasjon Norge (tidligere SND). Sammen med Torekoven har Mørk Eek dessuten selskapet Worldfarm Holding AS, og Svein Engebretsen er medeier i transportfirma med fôr- og korntransport.