Publisert: 09.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjønnsdelt framfôring lønnsomt

 


Kjønnsdelt framfôring lønnsomt

 

 

Kjønnsdelt framfôring av slaktegris er lønnsomt. Tilvekst og framfôringstid er best for kastrater, mens fôrforbruk og kjøttprosent er best hos purker. I sum blir dekningsbidrag noe bedre for purker enn kastrater. Men begge grupper tjener på en kjønnsdelt oppfôring. Et fôr med lavere protein og energiinnhold kan vurderes til kastrater. Kastrater tåler også dårlig kombinasjonen høye slaktevekter og appetittfôring. Det er doktoravhandlingen til Hallgeir Sterten i FK Fôrutvikling som viser dette