Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjempemarked for svinekjøtt

Interessen for å kjøpe svinekjøtt har ikke dabbet av ennå. Markedet er eventyrlig bra, men en salgsindeks på 108 i forhold til samme tidspunkt av året i fjor. Tilførslene er på samme nivå som i fjor.


Kjempemarked for svinekjøtt

Interessen for å kjøpe svinekjøtt har ikke dabbet av ennå. Markedet er eventyrlig bra, men en salgsindeks på 108 i forhold til samme tidspunkt av året i fjor. Tilførslene er på samme nivå som i fjor.

 

Det betyr at det fortsatt er betydelig større etterspørsel etter svinekjøtt enn hva norske produsenter greier å levere. Til tross for dette er det forholdsvis lite uro å spore i salgsleddene.

– Hittil i år har vi hatt en produksjon som ligger på nivå med det vi hadde til samme tid i fjor. Tilførselsindeksen er 100, og vektene er i øyeblikket cirka seks kilo høyere enn til samme tid i fjor. Årsprognosen for tilførsler av svinekjøtt ligger på 101, og mye tyder på at vi kan komme til å treffe den ganske bra. Salget av svinekjøtt på engrosnivå viser per uke 44 en indeks på 108 i forhold til samme tid i fjor. Her opererer årsprognosen med en salgsvekst på 106, så også her ser det ut til at vi holder kursen, sier direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked. (Det kom justerte prognoser 21. november. Red.anm.)

 

Forventer fortsatt godt salg

Dette betyr at markedsunderskuddet hittil i år har vært 13 – 1400 tonn svinekjøtt, og slik det ser ut til nå kan tallet ved årets slutt kunne komme til å havne på omtrent det samme.

– Fortsatt er det engrossalget vi registrerer. Vi har kanskje inntrykk av at kjøttindustrien har bygd litt lager nå. Det importeres ikke så mye gris lenger. Men den underliggende salgstendensen er sterk, og slik jeg ser det nå så er det lite som tyder på at kjøttmarkedet generelt avtar. Vi venter ikke at det skal dabbe sterkt av, sier Brandrud.

 

Frisk diskusjon

Et av de store spørsmålene framover er den store underdekningen av vitale matvarer som kjøtt, melk og egg. Alle organisasjoner i landbruket jobber nå for å finne løsninger på dette. For å kunne heve målprisene kan det oppstå en debatt om å løfte enkeltproduksjoner ut av målprissystemet for å skape rom for andre. Økt bruk av investeringsvirkemidler er også tema for diskusjon.

Debatten om behovet for prisøkning på matvarer for å øke produksjonsinteressen har skapt bra engasjement og frisk diskusjon. Underbalansen gjelder alle de sentrale kjøttslag, men den er kanskje enda verre for storfe og sau enn for gris.