Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kina og Brasil vinner kampen om eksporten

Europeiske og amerikanske svineprodusenter har ingen grunn til å være spesielt optimistiske. Vinnerne i morgendagens produksjon er bønder som ikke har vært vant til å få støtte, og derfor har holdt produksjonskostnadene nede.


Kina og Brasil vinner kampen om eksporten

Europeiske og amerikanske svineprodusenter har ingen grunn til å være spesielt optimistiske. Vinnerne i morgendagens produksjon er bønder som ikke har vært vant til å få støtte, og derfor har holdt produksjonskostnadene nede.

 

– De neste Tour-vinnerne i den globale svineproduksjon blir derfor Kina og Brasil. Dessverre. Også svineprodusenter i Argentina, India og andre land i tredje verden med økonomisk vekst blir vinnere, blant annet fordi regjeringene i disse landene trolig fortsatt vil motsette seg import av landbruksprodukter.

Dette sa Alex Avery på vegne av sin far, professor Dennis Avery, under en konferanse som Hyologisk arrangerte i Danmark i vår. Avery leder senteret for forskning i globale matvaretrender i Virginia, USA. Temaet for konferansen var kort og godt dette; Hvem tar den gule ledertrøya i framtidas svineproduksjon?

– Det blir få vinnere i eksportmarkedene, og gevinsten vil ikke være spesielt stor. Europeiske og amerikanske regjeringer står overfor støtteprogrammer som de ikke greier å følge opp. Konkurrentene har billigere jord, lempeligere miljø- og dyrevernlovgivning, samt muligheter for å bruke bioteknologien til å redusere produksjonsomkostningene ytterligere. Jeg tror derfor kartet vil bli slik så lenge vi ikke har liberalisert verdenshandelen med landbruksprodukter, sa Avery.

Han viste blant annet til hva India proklamerte på vegne av 25 utviklingsland under det skjebnesvangre WTO-møtet i Cancun; de krevde at USA og EU måtte å starte forhandlingene med å avskaffe all landbruksstøtte uten til gjengjeld å skulle kreve løfter om ny markedsadgang i utviklingslandene. Da dette kravet ble avvist, reiste utviklingslandene hjem, og forhandlingene brøt sammen. Først i august så vi at partene greide å enes om en rammeavtale i WTO.

Avery mener også at det kun er et spørsmål om tid før svineprodusenter i de nye EU-landene Polen, Ungarn og Romania tar igjen de 15 gamle EU-landene med hensyn til teknologi og ytelse i svineproduksjonen.

 

Kina og India

Verdens etterspørsel etter svinekjøtt stiger med 5,5 millioner tonn i året. Men hoveddelen av denne økte etterspørselen holdes innenfor landegrensene ved hjelp av handelsbarrierer. Kina og India huser henholdsvis 20 og 17 prosent av verdens befolkning, men de rår ikke over mer enn henholdsvis 7 og 2,4 prosent av verdens dyrkbare jord. Begge disse landene er selvforsynte med svinekjøtt. Siste tiår har Indias forbruk av svinekjøtt vokst med 43 prosent, men dette er dekket ved beskyttelse av hjemmemarkedet og høyere priser, mente Avery.

 

Verdens 10 største svinekjøttprodusenter

(produksjon i millioner tonn)

 

 

2001

2002

1

Kina

42,78

44,60

2

USA

8,69

8,94

3

Tyskland

3,90

4,12

4

Spania

2,92

2,98

5

Frankrike

2,25

2,35

6

Brasil

1,96

2,10

7

Canada

1,80

1,83

8

Danmark

1,70

1,76

9

Polen

1,67

1,71

10

Russland

1,62

1,60

 

(kilde: FAO-stat 2003)