Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Katt slår gris

Veterinær Hans Jakob Myren deltar i Norsvins studieringer. Men grisen er på vikende front i veterinærens hverdag. Katt og hest tar over.


Katt slår gris

Veterinær Hans Jakob Myren deltar i Norsvins studieringer. Men grisen er på vikende front i veterinærens hverdag. Katt og hest tar over.

 

Hans Jakob Myren er veterinær i Halden i Østfold. Her har han også tatt over hjemgården og er kornbonde på si. Det var der han feiret 50- årsdagen hele to ganger tidlig i sommer.

– Men det var i Etne i Rogaland jeg startet veterinærpraksisen på 80-tallet. Der var det et stort husdyrmiljø og tett mellom husdyrgårdene. De bygde for ku, men det var alltid plass til noen purker i ene enden av fjøset, forteller Myren. 

Hans Jakob er gift med Marit Ulsrud, også veterinær.

– Det er egentlig hun som har best øye for gris, og vi diskuterer mye fag ved kjøkkenbordet, smiler Myren. Så mye snakker de om jobben hjemme at sønnen Ole Kristian (20) har gått lei, men dattera Inga(13) synes det er interessant. Hun har lyst til å bli veterinær.

– Men denne diskusjonen er egentlig viktig. Akkurat som blant bønder er fagmiljøet blant veterinærer eller det å ha noen å diskutere med en klar fordel. Særlig når det gjelder erfaringer fra tradisjonelle produksjonshusdyr trenger vi et fagmiljø i Østfold, forklarer Myren.

I tillegg til vanlig husdyrpraksis har de to en smådyrklinikk i Halden sammen med to andre veterinærer.

– Når vi startet veterinærpraksis her i 1990 var smådyrpraksisen ikke annet enn at vi tok i mot kunder på gården på kveldstid. Men kveldsjobben vokste fort, og er i dag større enn den vanlige praksisen.

– Selv om kjæledyr er populært, har vi ennå ikke fått amerikanske tilstander. Jeg synes at folk flest har et fornuftig forhold til dyra sine. Men det er flere og flere som kan koste på en katt 10 000-15 000 kroner, sier Myren. Det er forresten katt som øker klart mest i pasientlista sammen med hest. Gris blir det mindre av.

– Vi er heldig som har en purkering i Halden. Det sikrer en viss aktivitet.

Når det gjelder grisen har det vært en rivende utvikling. Vi har blitt kvitt mange sykdommer. Alle hadde for eksempel skabb tidligere, men nå  er det ingen som har dette. Helsetjenesten og produsentene skal ha honnør for jobben de har gjort. Vårt fokus som veterinærer er nå rettet mot purka i veldig stor grad. Det er den som gjør jobben i fjøset. Vi må passe på å dekke purkas behov og holde den i toppform, forklarer Myren. Bogsår, dårlige bein og purker med kujur er eksempler på vanlige problemer.

Veterinæren fra Østfold framhever Norsvins studieringer som virkelig gode.

– Temaene er bra, studieheftene er flotte og det er bare for lokallagene å følge opp, sier Myren.

I Halden samles flertallet av grisebønder i en stor studiering.

– Vi er 10-15 på møtene. Jeg eller kona Marit deltar også. Det er nyttig for kontakten med kundene. Dette er veldig positive møter, der vi egentlig snakker om alt som har med gris å gjøre, forklarer Myren. Han anbefaler alle å utnytte mulighetene som ligger i studieringarbeidet