Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kastreringsforbudet utsettes

– Vi når ikke det opprinnelige målet om kastreringsforbud fra 2009. Dette vil vi orientere Stortinget om i vår. Men vi har gjort en fremragende forskningsinnsats på området, også i internasjonal sammenheng. Den må fortsette.


Kastreringsforbudet utsettes

– Vi når ikke det opprinnelige målet om kastreringsforbud fra 2009. Dette vil vi orientere Stortinget om i vår. Men vi har gjort en fremragende forskningsinnsats på området, også i internasjonal sammenheng. Den må fortsette.

 

Dette sa regjeringens talsmann, statssekretær Ola Heggem i Landbruks- og matdepartementet, under åpningen av Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm medio februar. Han viste til det store forskningsprogrammet om hanngris som ble satt i gang i 2004, to år etter at Stortinget vedtok kastreringsforbud fra 2009.

– Målet med forskningen er å bli kvitt problemene knyttet til rånelukt av kjøtt fra hanngris som ikke er kastrert. Jeg ser at resultatene skal presenteres her. Programmet har hatt en samlet ramme på 45 millioner kroner, og er et godt eksempel på samfinansiering fra næringen selv og det offentlige. Evalueringen viser også at den bedøvelsen som brukes i dag fungerer godt ut fra et dyrevelferdssynspunkt. Eneste muligheten framover synes å være bred internasjonal forskning over flere år, noe som også stadig flere land i EU tar til orde for, sa statssekretær Heggem.

Selv om det alt i alt var nærmere 400 deltakere på Husdyrforsøksmøtet, så var det ikke mange produsenter i salen. De var da heller ikke målgruppen for konferansen, som først og fremst samlet forskere og fagfolk fra landbruks- og veterinærfaglige miljøer. Men om det hadde vært svineprodusenter i salen, så hadde de antakelig følt en viss stolthet etter hvert som statssekretærens tale skred fram.

For Ole Heggem brukte flere ganger Norsvin som eksempel på vellykket internasjonal utvikling både forsknings- og forretningsmessig. Heggem siterte blant annet Norsvins årsmelding fra 2005, hvor det står at «Internasjonal suksess blir helt avgjørende for Norsvins framtid som et selvstendig avlsselskap».

Han siterte videre strategiplanens mål om at 70 prosent av avlskostnadene skal dekkes fra internasjonale markeder i 2010. Heggem trakk også fram Genos internasjonale satsing på samme måte.

– Det er viktig å ha et langsiktig tenkende næringsliv. «Det arbeidet vi gjør i dag er grunnlaget for avlsframgangen 2010 – 2015», heter det i Norsvins årsmelding fra 2005. Vi trenger næringsliv som satser både på egen forskning og tett samarbeid med offentlige forskningsmiljøer og annet næringsliv. Vi skulle ønske at flere bedrifter innenfor sektoren kunne følge opp en slik satsing, sa statssekretær Ola Heggem.