Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kastrering på kartet


Kastrering på kartet

 

Europeiske politikere begynner så smått å røre på seg når det gjelder å skjerpe kravene til kastrering av griser. Det er fortsatt langt igjen før de innhenter sine norske kolleger, som jo virkelig har tatt sjumilsstøvlene på når det gjelder å stille krav på grisens vegne.

Men det rører seg så smått, selv i de mest husdyrintensive regionene sør for oss. Det kan du lese om i dette nummeret av Svin. Norske veterinærer, som la fram noen av sine forskningsresultater om bedøvelse ved kastrering av hanngriser på en veterinærkongress i Tyskland i sommer, fikk overraskende mange tilhørere. Veterinærkolleger i flere land har vist interesse for de norske erfaringene.

Reportasjer i blader, magasiner og TV bidrar til å øke oppmerksomheten om grisenes dyrevelferd, og stadig flere EU-politikere kaster seg frampå i kampen om å være dyrenes venn. Men det gjenstår å se hvor langt de går i praksis, ikke minst med så tunge landbruksinteresser som Danmark for tiden kan målbære gjennom sine sentrale posisjoner i EU-kommisjonen og EUs bondeorganisasjoner.