Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Kanalomrører løser vakuumutfordring

Kombinasjonen smågrisproduksjon, vakuumutgjødsling og krav til bruk av strø kan være utfordrende. En løsning kan være å skaffe en kanal­omrører. 


Bildet: Kanalomrøreren er flyttbar og kan enten tres ned i en bred nok luke/sprekk i gjødselrista, eller du må som Krekling og Revfem, vippe opp en del av rista.  [Skisse: Husdyrsystemer]

 

Det har Per Olav Krekling i Hokksund og Espen Revfem i Sandefjord gjort. Krekling skaffet sin allerede i 2013, et år etter han bygde til satellitt i ­purkering. 

– Vi hadde først en omrører i samarbeid med en annen svineprodusent, men med MRSA og smitte har vi nå hver vår. Jeg tror ikke jeg hadde bygd vakuumutgjødsling i fødeavdeling i dag. Og med dagens krav til bruk av strø ser jeg ikke hvordan det skulle fungere uten en kanalomrører. Nå bruker jeg kanalomrøreren til å få tømt gjødselrenna skikkelig etter hvert innsett. Å få rørt opp gjødselrenna holder også utfordringen med fluer i sjakk. Omrøring er en jobb som tar tid, men det fungerer, sier Krekling.

Noen mil lenger sør i Sandefjord skaffet Espen Revfem seg kanalomrører i fjor. Revfem har smågrisproduksjon, vakuumutgjødsling og bruker kanal­omrøreren i fødeavdelingen.

– Det ble alt for mye jobb å måke ut gjødsel manuelt, og særlig med nye retningslinjer for bruk av strø. Fortsatt tar jeg ut noen trillebårlass fra rista hver uke, men jeg slipper jobben nede i gjødselrenna, sier Revfem. Både ­Revfem og Krekling har en stor type kanalomrører beregnet for storfefjøs og har god erfaring med det. Pris med elektrisk opplegg hos Revfem nærmet seg 50 000 kroner. Det finnes også en mindre type kanalomrører beregnet
for gris.