Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kan tilførsel av Arginin i fôr til drektige purker gi økt antall levendefødte og høyere fødselsvekter?

En forskergruppe ved Texas A&M University og Texas Technical University mener å ha funnet ut at tilførsel av ekstra Arginin i fôr til drektige purker kan øke antall levendefødte og gi høyere fødselsvekter blant smågrisen.


Kan tilførsel av Arginin i fôr til drektige purker gi økt antall levendefødte og høyere fødselsvekter?

En forskergruppe ved Texas A&M University og Texas Technical University mener å ha funnet ut at tilførsel av ekstra Arginin i fôr til drektige purker kan øke antall levendefødte og gi høyere fødselsvekter blant smågrisen.

 

Forskerne tilførte en ekstra 0,83 prosent Arginin til standard mais- og soyabasert drektighetsfôr mellom 30 – 114 dagers drektighet. Sammenlignet med kontrollgruppen som ikke mottok ekstra tilskudd av Arginin, økte gjennomsnittlig kullstørrelse med to grisunger og en økning på 24 % ble sett i fødselsvekter.

Forskerne mener at oppdagelsen kan resultere i en signifikant økonomisk vekst hos svineprodusentene, som følge av økt antall levende fødte og at smågrisen har høyere fødselsvekt og dermed større sjanse for å overleve de første kritiske dagene etter grising.

I følge forskergruppen ved Texas universitetet spiller Arginin flere roller i metabolismen hos dyr ved å fungere som substrat ved dannelsen av ulike molekyler som er med på å fremme vekst i livmora. Dette kan igjen føre til en økt blodstrøm mellom livmora og morkaken, og dermed øke overføringen av næringsstoffer fra mor til avkom. Purker kan i utgangspunktet danne Arginin selv, og fôr basert på mais- og soyabønner har i utgangspunktet et relativt høyt innhold av Arginin. Derfor har det vært vanlig å tro at Arginin er en ikke-essensiell aminosyre for drektige purker, og at mengden som ble inntatt gjennom konvensjonelt fôr var nok for å sørge for optimal reproduksjon. Men nye biokjemiske studier skal visstnok avsløre at Arginin er med på å regulere ulike funksjoner som er nært knyttet til fordøyelighet og fostervekst hos gris.

Artikkelen gir ingen detaljer om dyrematerialet og selve gjennomføringen av forsøket.

Les mer på www.csrees.usda.gov

Forfatter: Stacy Kish